Bezwaar tegen Kjoeps op de Grachten


Dinsdag 13 april 2021

De gemeente Soest is voornemens om twee zogenaamde Kjoeps te plaatsen op de Grachten. Zowel aan de Zuidergracht als aan de Oostergracht zou een Kjoep (een schuilhut voor hangjongeren voor circa vijf personen) moeten komen.

Begin februari is het voornemen van de gemeente Soest in de Soester Courant gepubliceerd. Naar aanleiding van dit bericht hebben wij als bestuur van de Soestdijkse Grachten officieel meegedeeld dat wij tegen deze plaatsing zijn. Ons inziens hebben de Kjoeps een aanzuigende werking voor overlast en zwerfvuil. Naar aanleiding van ons bezwaar is een gesprek gevoerd met burgemeester Metz en een aantal ambtenaren.

De gemeente zal de komende tijd de omgevingsvergunning gaan aanvragen. Het bestuur van de Soestdijkse Grachten zal dan weer officieel bezwaar gaan maken tegen de plaatsing van de Kjoeps.

Nieuwsoverzicht