Enquête Rijksoverheid


Vrijdag 19 maart 2021

Korte wervingstekst:

Het RIVM vraagt om medewerking van werkgevers aan een onderzoek naar het gebruik van preventieve maatregelen in het MKB binnen de zorg-, schoonmaak-, transport- en bouwsector. Klachten aan het bewegingsapparaat en psychische problemen veroorzaken een groot deel van het verzuim, juist in deze sectoren. Met uw deelname draagt u bij aan een beter gebruik van preventieve maatregelen in het MKB, en dus ook in uw organisatie. Via deze Werkgeversenquête kunt u direct mee doen, of kopieer deze link naar uw browser: https://www.formdesk.com/rivm/werkgeversenquete.

Uitgebreide tekst:

RIVM onderzoekt preventieve maatregelen MKB

Het RIVM vraagt om medewerking van werkgevers aan een onderzoek naar het gebruik van preventieve maatregelen in het MKB binnen de zorg-, schoonmaak-, transport- en bouwsector.

Klachten aan het bewegingsapparaat en psychische gezondheidsproblemen komen vaak voor bij werkenden in Nederland en veroorzaken een groot deel van het verzuim (respectievelijk 13,1% en 5,8%). Vooral de sectoren zorg, schoonmaak, bouw en transport zijn hierdoor getroffen. Dit veroorzaakt hoge kosten voor werkgevers en beïnvloedt de continuïteit van het werk.

Daarom vragen we uw aandacht en medewerking voor onderzoek van het RIVM naar het gebruik van preventieve maatregelen in het MKB (tot 250 medewerkers). U kent vast wel de RI&E, maar bij preventieve maatregelen kunt u ook denken aan een training over werkstress of adviezen over gezond en veilig werken uit de Arbocatalogus. Deze preventieve maatregelen kunnen bijdragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van uw personeel. Het blijkt echter dat preventieve maatregelen beperkt benut worden in het MKB. Het is van belang om uw ervaringen met de toepassing van preventieve maatregelen, en redenen om ze wel of niet te gebruiken te delen.

Met uw deelname aan dit onderzoek draagt u bij aan een beter gebruik van preventieve maatregelen in het MKB, en dus ook in uw organisatie. Via deze Werkgeversenquête kunt u direct mee doen, of kopieer deze link naar uw browser: https://www.formdesk.com/rivm/werkgeversenquete .

Meer informatie vindt u in de flyer.https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2021/flyer_maak_werk_van_preventie_in_het_mkb.pdf

Nieuwsoverzicht