Soest Klaar voor Tweede Kamer verkiezingen


Dinsdag 02 maart 2021

Soest klaar voor Tweede Kamer verkiezingen

17 maart zijn de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een goede organisatie hiervan.

Inwoners ontvingen inmiddels de stempas en de kandidatenlijst thuis. Samen met tal van vrijwilligers is Soest klaar om de verkiezingen veilig en voor iedereen te organiseren.

Extra vrijwilligers

In 2020 meldden veel inwoners zich aan om te helpen als stembureaulid. Met al deze aanmeldingen hebben we een goede bezetting in de stemlokalen.

Diverse extra maatregelen

Om de verkiezingen veilig en zonder gezondheidsrisico's te organiseren zijn diverse maatregelen genomen. Kiezers van 70 jaar en ouder mogen per brief stemmen. Er zijn twee extra verkiezingsdagen voor kwetsbare kiezers voor wie een deel van de stembureaus open zijn. Deze maatregelen zijn door het Rijk besloten.

Nieuwe locaties stembureaus

Sommige stembureaus bleken voor deze verkiezingen niet geschikt. Daar zijn inmiddels andere locaties voor gevonden. Inwoners zien niet meer de dichtstbijzijnde locatie op hun stempas. Een actueel overzicht is te vinden op onze website www.soest.nl/ verkiezingen.

Druktemonitor

We gebruiken tijdens de verkiezingen  een digitale stembureauhulp. Deze tool ondersteunt  de stembureauleden. De opkomst, drukte op het stembureau en voorlopige uitslag (woensdag) geeft de voorzitter digitaal door. De stembureauhulp heeft een koppeling met verkiezing in beeld. Zo kan iedere kiezer kan zien waar het druk is op een stembureau. soest.verkiezinginbeeld.nl.

Toegankelijke verkiezingen

Op het gemeentehuis kunnen inwoners met een visuele beperking zelfstandig stemmen met behulp van een stemma[ of soundbox aan. Het is de eerste verkiezing waarbij we deze hulpmiddelen inzetten.

*Noot voor de pers:

De (tussentijdse) opkomst geven wij digitaal door via: soest.verkiezinginbeeld.nl. Daar maken we op woensdag ook de voorlopige uitslag bekend. We melden geen tussentijdse uitslagen van bijvoorbeeld de vroegstemdagen.

Nieuwsoverzicht