Voortgang energietransitie


Dinsdag 16 februari 2021

De ontwikkelingen rondom de energietransitie hebben door de coronacrisis wat vertraging opgelopen. Inmiddels hebben diverse ondernemingen gebruik gemaakt van de energiescan. De energiescan geeft een elektronische rapportage over besparings- en opwekmogelijkheden.

Meer dan de helft van het aantal beschikbare scans is afgenomen. De energiebesparende of energieopwekkende maatregelen zijn al deels genomen De CO2 besparing is in beeld en wordt gevolgd. De komende periode wordt er druk ingezet op berichtgeving via social media om meer ondernemers te interesseren. 

De afgelopen maanden heeft Bas de Haas meer zicht gekregen op wat ondernemers uit eigen beweging al aan verduurzaming doen. Er worden grote zonnedaken aangelegd (recent 1300 en zelfs 3800 PV panelen) omdat de ondernemer de besparing en terugverdientijd interessant vindt.

Bas de Haas is samen met de Gemeente Soest de situatie van de zonnedaken in kaart aan het brengen. Vanuit de provincie komt ook nog een project/plan subsidie om asbestdaken op te ruimen en te vervangen voor nieuw dak met PV. Sinds eind vorig jaar heeft BMO contact met het burgerinitiatief de Energie Coöperatie. Hiermee is BMO een zoektocht begonnen naar bedrijfsdaken voor het opwekken van energie voor huizenbezitters.

Aan het einde van 2020 zijn er 24 van de vijftig beschikbare scans afgenomen. De energiescan geeft een elektronische rapportage over besparings- en opwekmogelijkheden.

Vanuit de rapportage kunnen offertes worden aangevraagd worden, waarbij lokale leveranciers als eerste in beeld komen. Klimaatroute volgt samen met de betreffende ondernemer één jaar lang het proces. Wanneer het bedrijf de adviezen opvolgt voldoet deze aan de milieuwetten en wordt er twee jaar niet gehandhaafd door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD – handhaving energieplicht).

Nuancering RUD Convenantondertekenaars zijn alleen gevrijwaard van controle op Energiebesparingsplicht uit het ‘activiteitenbesluit gebouwen’. Alle andere regels en activiteiten in het kader van de wet milieubeheer kunnen gewoon gehandhaafd worden.

Asbestdaken bijvoorbeeld. Worden deze gewoon gehandhaafd of komen er aanpassingen en wijzigingen aan de inrichting/werkproces/pand.

Wie is energiebesparingsplichtig? (zie hieronder of ‘Soester ondernemers verduurzamen’ op het Energieloket https://www.duurzaambouwloket.nl//soester-ondernemers-verduurzamen)

Als je energiebesparingsplichtig bent, dan ben je ook informatieplichtig (lees de info hierover op ons Energieloket).

De informatieplicht is vanaf 1 juli 2019 verplicht. Dat is niets anders dan het doorgeven van de energieverbruikgegevens via de website van het RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). Het mooie is, dat bedrijven die de energiescan afnemen, na de scan ook heel makkelijk kunnen voldoen aan die informatieplicht. De scan zet alle gegevens op een rij, zodat de ondernemer alleen maar de gegevens via de website hoeft in te vullen.

De gemeente Soest betaalt de helft van de deelnamekosten voor een scan. Met Klimaatroute is afgesproken dat er een bundel van vijftig scans wordt afgenomen door gemeente/BMO/SZK/BPD.

Een scan kost €400,- tot maximaal €1200,-:

  • < 2000 m2 kost € 400,- (1 scan)
  • 2000m2 – 4000m2 kost € 800, -  (2 scans)
  • >4000m2 kost €1200,- (3 scans is max.)

De gemeente betaalt dus respectievelijk € 200, € 400 of € 600. Wanneer de bundel van vijftig op is, wordt beoordeeld of er behoefte is aan een tweede bundel. In het budget van project WK02 Energieconvenant, hebben we rekening gehouden met meer bundels tot en met 2025.

Nieuwsoverzicht