Nieuws KvK CORONALOKET


Dinsdag 09 februari 2021

Inhoudsopgave
• Inleiding
• Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket
• Feiten en cijfers
• Goede zaken
• Uitgelicht
• Handige links
• Bijlage: Provinciale en regionale initiatieven


Inleiding
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800 2117. Het KVK CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.


Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket.


Professioneel bezoek thuis ontvangen
Wij hebben een bouwkundig adviesbureau dat keuringen van vloeren, trappen bij particulieren uitvoert. Mogen wij dergelijke bezoeken met 2 personen uitvoeren, of geldt hiervoor ook het maximum van 1 persoon?
Antwoord: Er zijn uitzonderingen voor de tijdelijke corona-regel van maximaal 1 persoon per dag thuis op bezoek. Deze uitzondering geldt o.a. voor werklui thuis, en ook voor verhuizers en zorgverleners. De regels voor bezoek thuis vind je hier.


Tegemoetkoming TVL Eenmalige Opslag?
Ik ben boekhouder van een modebedrijf en heb wel de Tegemoetkoming Vaste Lasten over het vierde kwartaal ontvangen van RvO, maar nog niet de opslag voor tegemoetkoming voor de voorraad. RvO geeft aan een “extra betaling te doen zodra de opslag in het systeem is ingeregeld”. Is meer bekend over hoe dit gaat?
Antwoord: Deze regeling Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel(VGD) is een toezegging van het kabinet, waarvoor nog goedkeuring van de Europese Commissie nodig is. Deze goedkeuring wordt in februari verwacht. Zodra deze regeling is goedgekeurd wordt deze opslag automatisch uitgekeerd.


Continuïteitsbijdrage zorgaanbieders

Wij hebben een stichting met een zorgboerderij die dagbesteding aanbiedt. Door corona maken minder cliënten gebruik van onze zorgdiensten en hebben we minder inkomsten. Waar kunnen we aankloppen voor financiële steun?
Antwoord: Zorgaanbieders kunnen gebruik maken van een continuïteitsbijdrage door zorgverzekeraars. Als de stichting personeel op de loonlijst heeft kan deze tevens in aanmerking komen voor de NOW-regeling.


Veel gestelde vragen over corona
Dagelijks bellen ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, maatregelen en financieringsmogelijkheden. De belangrijkste vragen en antwoorden staan in dit overzicht.

het document vindt u hier:  https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2021/kvk_coronaloket_nieuwsbrief_9feb21_def.pdf

Nieuwsoverzicht