Nieuws KvK CORONALOKET


Maandag 01 februari 2021

Inhoudsopgave
• Inleiding
• Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket
• Feiten en cijfers
• Goede zaken
• Uitgelicht
• Handige links
• Bijlage: Provinciale en regionale initiatieven

 

Inleiding
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800 2117. Het KVK CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.


Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket
NOW: referentie-omzet voor 2021?
In 2020 kreeg mijn bedrijf NOW-subsidie van het UWV voor de personeelskosten. De subsidie was afhankelijk van de omzetdaling in een kwartaal, vergeleken met de gemiddelde kwartaalomzet in 2019. Welke referentieomzet geldt voor de NOW-subsidie in 2021?
Antwoord: Het kabinet heeft besloten om de omzetdaling ook voor 2021 te refereren aan de gemiddelde kwartaalomzet van 2019. Het jaar 2020 is namelijk geen goede vergelijking, omdat ook in dat jaar de omzet al sterk beïnvloed werd door corona. De voorwaarden voor NOW vind je hier.


Corona-subsidie en staatssteun?

Ik krijg gelukkig nu een hogere TVL-subsidie voor mijn bedrijf met meerdere filialen. Er geldt een maximum aan subsidie dat je als financiële ondersteuning mag ontvangen. Deze "de-minimus" bedraagt voor de meeste bedrijven 200.000 euro gedurende 3 jaar. Hoe is dit geregeld voor het corona-steunpakket?
Antwoord: Voor het corona-steunpakket werd deze bovengrens voor financiële steun in 2020 voor de meeste sectoren al verhoogd tot 800.000 euro. Nu de crisis ook in 2021 voortduurt is door EU besloten om deze bovengrens verder op te rekken tot maximaal 1,8 miljoen per bedrijf. De NOW-subsidie voor personeelskosten valt hier niet onder, de TVL-subsidie via RvO wel. Europa-staatssteun


Hoe bepaalt TVL de subsidie voor vaste lasten?
Mijn vaste lasten voor mijn winkelpand voor kledingreparatie zijn maandelijks veel meer dan 1000 euro. Toch heb ik blijkbaar geen recht op de TVL-subsidie van RvO. Hoe kan dat?
Antwoord: De TVL-subsidie is gebaseerd op een voor de gehele branche vastgesteld gemiddeld vaste lasten percentage, gerelateerd aan de omzet. En dit percentage dat geldt voor de bij de KVK ingeschreven gecodeerde (SBI-) hoofdactiviteit van het bedrijf wordt voor de gehele onderneming gebruikt voor de subsidieaanvraag. De TVL-subsidie voor het 1e kwartaal van 2021 kan vanaf februari worden aangevraagd. De aanvraag voor 2020 is inmiddels gesloten.

bijgaand het document van de KvK: https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2021/kvk_coronaloket_nieuwsbrief_1feb21_def.pdf

Nieuwsoverzicht