Subsidie van de provincie


Maandag 21 september 2020

Provincie Utrecht helpt bedrijven verduurzamen

14 september 2020

 in Energie en klimaatTransitie naar schone energie

De provincie Utrecht gaat ondernemers ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Utrecht wil in 2040 een energieneutrale provincie zijn en bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Daarom helpt de provincie bedrijven met advies en subsidie bij de aanleg van zonnepanelen op daken en andere duurzame maatregelen.

De maatregelen maken deel uit van de pijlers 'Zon op dak' en 'Besparen bij bedrijven' van het programma Energietransitie. Daarmee wil de provincie zowel duurzame energieopwekking als het nemen van energiebesparende maatregelen stimuleren. Gedeputeerde Van Essen: "Dit heeft naast een positief effect op het milieu, ook een positief effect op de uitstraling van het bedrijf en meestal ook een positief financieel effect. Daarom wil de provincie Utrecht bedrijven stimuleren om verdere stappen te zetten richting verduurzamen."

Gratis quickscan voor zonnepanelen op bedrijfsdaken

Bedrijven hebben vaak grote en geschikte daken waar veel zonnepanelen op kunnen. Maar niet alle ondernemers weten hoe ze dit moeten aanpakken. Daarom biedt de provincie vanaf 14 september 150 gratis quickscans voor bedrijven met daken van 100m² of meer. Experts bekijken dan hoeveel zonnepanelen er op het dak kunnen, wat dat financieel oplevert en welke stappen het bedrijf kan zetten om de zonnepanelen te realiseren.

Samen verduurzamen

Ook kunnen samenwerkende bedrijven, op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, vanaf 1 oktober een subsidie aanvragen van maximaal €50.000 om samen expertise in te kopen voor de verduurzamingsaanpak. Zo kunnen bedrijven gezamenlijk onderzoek laten doen naar mogelijke maatregelen, maar kunnen er ook bijvoorbeeld voordelen worden behaald op collectieve inkoop en uitvoering. Een andere mogelijkheid is om samen te werken met een energiecoöperatie in de buurt. Daarbij investeren deelnemers van de energiecoöperatie in de zonnepanelen op het bedrijfsdak en wordt stroom voor de lokale gemeenschap geproduceerd.

Energiewerkplaatsutrecht.nl

Meer informatie vindt u op: www.energiewerkplaatsutrecht.nl/bedrijfsdaken  externe link

 

Nieuwsoverzicht