Loek de Rooij en Hans van der Meer in bestuur Soestdijkse Grachten


Vrijdag 11 september 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Stichting De Soestdijkse Grachten werden Loek de Rooij en Hans van der Meer aangesteld als nieuwe bestuurders in de functies van respectievelijk voorzitter en penningmeester.

De Rooij en Van der Meer volgen hiermee de aftredende Remco Dorrestijn (voorzitter) en Arjan Klaver (penningmeester) op.

Loek de Rooij is in Soest bekend als voormalig garagehouder en VW/Audi-dealer en tegenwoordig nog steeds actief als beëdigd registertaxateur automobielen. ,,We gaan als bestuur hands on. Wij willen de bedrijven bezoeken”, vertelde De Rooij na zijn aanstelling aan de leden van de bedrijvenkring. 

Hans van der Meer, in het dagelijks leven directeur van Eurotape, is de nieuwe penningmeester. De komende maanden gaat hij zich inzetten voor ledenwerving. ,,Zowel eigenaren als gebruikers van de bedrijfsgebouwen op ons industrieterrein gaan wij benaderen voor het lidmaatschap.” 

Nieuwsoverzicht