Omgevingsvisie Soest en Soesterberg


Woensdag 15 juli 2020

Week van de Omgeving 'Soest en Soesterberg"

Beste lezer,

Van 28 september tot en met 1 oktober vindt in de gemeente Soest de ‘Week van de omgeving’ plaats. Wij nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan één (of meerdere) van de workshops tijdens die week.

Morgen (15 juli) vindt hierover een brede vooraankondiging richting de samenleving plaats en zal het workshopprogramma van de Week van de omgeving op de website https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/week-van-de-omgeving te vinden zijn.

Vanaf morgen kunt ook u uw interesse voor een bepaalde workshop aangeven, zodat u op de hoogte wordt gehouden. U krijgt in dat geval na de zomervakantie als eerste de mogelijkheid om u in te schrijven voor de workshop(s).

Waarom ontvangt u deze mail?

U bent als inwoner, bedrijf, organisatie, commissielid, overheidsinstantie of andere belanghebbende eerder betrokken geweest bij dit proces, bijvoorbeeld via een interview, deelname aan een themagesprek of aan een expertsessie. En indien u niet eerder betrokken bent geweest, is uw naam aan deze mailing toegevoegd naar aanleiding van andere trajecten binnen onze gemeente waar u bij betrokken bent, zoals bijvoorbeeld Energietransitie of Klimaatadaptatie. Ook rond die onderwerpen staan een aantal workshops ingepland.

Waarom nu?

De eerdere stappen in het participatieproces hebben inmiddels geleid tot een overzicht van de belangrijkste opgaven voor de gemeente Soest. Deze zijn neergelegd in een zogenaamde ‘opgavennotitie’. Deze notitie is terug te vinden op https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl. De ‘Week van de omgeving’ is de volgende stap in dat participatieproces, waarin we samen met de samenleving gaan nadenken over oplossingen voor die opgaven.  De uitkomsten van de workshops zijn uiteindelijk input voor het verdere traject en de uiteindelijke Omgevingsvisie. Ze geven input voor het antwoord op de hoofdvragen: wat voor gemeente wil Soest eigenlijk zijn? en wat zijn daarin onze prioriteiten?

Over de workshops

Het totale programma beslaat ca.  20 verschillende workshops. De workshops duren 1 tot 1, 5 uur en vinden plaats in de avond (tussen 18.00 u  – 22.30 u).

Zoals al aangegeven zijn de workshops bedoeld om uiteindelijk input te leveren voor de strategische keuzes die in de omgevingsvsie neergelegd moeten worden. Voor twee thema’s, grootschalige elektriciteitsopwekking en klimaatadaptatie, is de stap ook al wat concreter en geeft de participatie basis voor respectievelijk een uitnodigingskader en een uitvoeringsprogramma.

De gemeenteraad van Soest heeft de voorkeur uitgesproken om in deze participatiestap waar mogelijk fysieke bijeenkomsten te houden. Door de corona-beperkingen is er daarom voor gekozen om de workshops te spreiden in omvang, tijd en locatie. Elke deelnemer moet zich dan ook vooraf inschrijven. De exacte tijden en locaties komen beschikbaar op het moment van inschrijving, vlak na de zomervakantie.

Twee workshops uit het totale programma zijn, vanwege het specifieke onderwerp, minder/niet geschikt om open te stellen voor een ieder. Hiervoor wordt apart uitgenodigd (en dus niet via de website). Indien u hiervoor in aanmerking komt wordt u nog apart benaderd (via de mail of telefonisch).

Alvast een goede zomer(vakantie) gewenst en hopelijk zien wij u eind september bij de workshops tijdens de Week van de omgeving!

Met vriendelijke groet,

Ruben de Goede

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet

Projectleider Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Nieuwsoverzicht