update Corona-maatregelen en monitoring


Donderdag 09 juli 2020

Samen sterk in de coronacrisis

Tweede ondernemerspeiling regio Utrecht

Beste ondernemer,

Op dit moment komt er waarschijnlijk veel op u af. De coronacrisis levert u minder, of juist meer werk op. Wellicht heeft u moeite met het in- of uitlenen van personeel, of met uw liquiditeit en investeringen. In de regio Utrecht willen we zoveel als mogelijk alle ondernemers door deze crisis helpen. Om dat te kunnen doen, zijn we nu op zoek naar uw ervaringen.

Met deze tweede regionale ondernemersenquête willen we de vinger aan de pols houden welke problemen en kansen zich voordoen voor uw bedrijf. Met uw input helpen we elkaar om samen sterker uit deze crisis te komen.

Klik hier om naar de enquête te gaan

De enquête neemt maximaal tien minuten van uw tijd in beslag en wordt in november herhaald om de ontwikkelingen bij ondernemers te monitoren. Help ons daarbij: vul de enquête in en stuur hem door aan collega-ondernemers. De enquête staat open tot 27 juli.

We proberen zoveel mogelijk ondernemers te bereiken. Hierdoor kan het zijn dat u deze oproep vanuit verschillende hoeken ontvangt. In dat geval onze excuses daarvoor.

Heeft u als ondernemer uit de regio Utrecht nu al een directe hulpvraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar komt u er zelf niet uit? Of bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Neem dan contact op met URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie): mailureca@economicboardutrecht.nl.

voor de impact Coronacrisis van de Provincie:  https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2020/20200706-impactcoronacrisis-nr11.pdf

voor de impact van de Coronapandemie: https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2020/impact-van-coronapandemie-op-ondernemers-in-de-provincie-utrecht-20200619-1238_def.pdf

Een groep medeondernemers en partners uit de lokale en regionale overheden staat voor u klaar om u te helpen.


 

Nieuwsoverzicht