Soest neemt meer tijd naar aardgasvrij


Vrijdag 03 juli 2020

Soest neemt meer tijd voor stappen naar aardgasvrij

Soest en Soesterberg gaan, net als de rest van Nederland, van het aardgas af. De gemeente was voortvarend gestart met experts, inwoners en ondernemers om onder andere een plan te maken (Transitievisie Warmte) hoe we onze huizen en bedrijven op een andere manier gaan verwarmen. Er blijkt nu meer tijd nodig om voldoende capaciteit vrij te maken voor gesprekken op wijk- en buurtniveau met inwoners en ondernemers. In de tussentijd werkt de gemeente samen met de partners verder aan alle andere projecten binnen het Programma Energietransitie. Energie besparen blijft een goed idee waarbij het energieloket inwoners en ondernemers helpt bij het maken van keuzes.

Beste mogelijkheden, laagste kosten

Een CO2-neutraal Soest en Soesterberg in 2050. Dat is het einddoel van de energietransitie. Om daar te komen, is het nodig te stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van onze gebouwen. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. De gemeente gaat daarom samen met experts, inwoners en ondernemers op zoek naar de beste mogelijkheden met de laagst maatschappelijke kosten. In de Transitievisie Warmte komt te staan in welke volgorde de buurten en wijken in de gemeente Soest van het aardgas af gaan. Met de inwoners en ondernemers van die buurten en wijken die als eerste aan de beurt zijn, wordt gesproken over wat dat betekent en hoe dit samen gedaan kan worden.

Samenwerking met inwoners staat centraal

De overstap naar verwarmen zonder aardgas is iets wat iedere inwoner, ondernemer en instelling in Soest raakt. Het heeft effect op de eigen woning of het bedrijfspand. De overstap naar een andere vorm van verwarmen en niet meer op aardgas koken is een hele opgave. Er zijn veel verschillende oplossingen zoals collectieve warmtevoorziening voor een buurt of wijk, maar ook individuele oplossingen per gebouw. Wat het beste is voor iedere wijk onderzoekt de gemeente samen met de samenleving.

De gemeente heeft meer tijd nodig om capaciteit vrij te maken voor een projectteam dat aan de slag gaat in de nog te bepalen startwijken in Soest en Soesterberg. Juist het samen aanpakken van deze opgave staat centraal en dat betekent dat de gemeente voldoende mensen moeten hebben om dit in goede samenwerking met de samenleving te doen. Daarom kiest de gemeente er nu voor om het opstellen van de Transitievisie Warmte te verschuiven naar een moment waarop er zekerheid is over de capaciteit.

Wilt u nu al aan de slag?

Het is natuurlijk niet nodig om te wachten met het zetten van stappen in de eigen woning. Inwoners die al met hun huis aan de slag willen, vinden veel informatie op het energieloket (www.energieloket-soest.nl). Ook kunnen ze persoonlijk advies krijgen over de te nemen stappen in hun woning zoals bijvoorbeeld isoleren en eigen energie opwekken. Daarnaast is een energievoucher of een duurzaamheidslening beschikbaar. Alle informatie is te vinden op het energieloket.

Aan de slag met nieuwe energie. We gebruiken minder en wat we nog gebruiken, wekken we duurzaam op. Haalbaar, betaalbaar en van ons allemaal

Nieuwsoverzicht