Resultaten Ondernemerspeiling regio Utrecht


Woensdag 24 juni 2020

Uitkomsten ondernemerspeiling corona

Ondernemers in provincie Utrecht getroffen door corona, maar veerkrachtig
In de provincie Utrecht zijn de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus bij ondernemers goed merkbaar. Bijna een derde van deze groep ervaart een omzetdaling van meer dan zestig procent. Dat blijkt uit een enquête die de overheden en werkgeversorganisaties uit de provincie Utrecht hebben gehouden. De enquête, die tussen 11 en 31 mei 2020 is ingevuld door ruim 5.600 ondernemers, laat ook de veerkracht van ondernemers in de regio zien: 55% werkt aan (innovatieve) oplossingen om het bedrijf weer open te stellen of in te richten voor de anderhalvemeter-samenleving. Een kwart verwacht zelfs vrijwel geen gevolgen van het coronavirus op hun onderneming. 

Tweederde van de ondervraagde ondernemers ervaart een omzetdaling door de maatregelen tegen het coronavirus. Bij een kwart is sprake van een omzetdaling van 80 procent of meer. Het wegvallen van orders wordt ervaren als het grootste probleem: 37% van de ondervraagde ondernemers ervaart dit zelfs als een acuut probleem terwijl 13% antwoord dat de uitval van orders binnen drie maanden gaat spelen. De grootste kostenposten zijn salarissen en de huur. 40 procent van de respondenten stelt investeringen uit. Het gaat hierbij vooral om vervangingen en uitbreidingen. 

Horeca en cultuur hardst geraakt
De sectoren horeca en cultuur merken meer dan gemiddeld de invloed van de coronacrisis. Deze ondernemers hebben vaak acute liquiditeitsproblemen. Dit sluit aan bij het algemene beeld in de sector: men heeft duidelijk meer te maken met wegvallen van orders, personeelsoverschotten en wegvallen van de aanvoer. Deze sectoren maken ook meer dan gemiddeld gebruik van de overheidsregelingen.

Klik hier voor meer informatie. 


Extra hulp voor ondernemers in regio Utrecht
Ondernemers in de regio Utrecht kunnen sinds enkele weken de hulp inroepen van URECA voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos. Nu is die hulp dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincie Utrecht uitgebreid.
 
Ondernemers die als gevolg van corona voor nieuwe uitdagingen komen te staan, kunnen terecht bij URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie). Een team ondernemers en experts kan een klankbord bieden en kan de meeste vragen van ondernemers beantwoorden. Soms is het noodzakelijk dat ondernemers aanvullend advies en ondersteuning inwinnen. URECA kan dan een adviestegoed geven. Het tegoed kan gebruikt worden voor het inzetten van een adviseur uit het eigen netwerk van de ondernemer of uit het netwerk van URECA. 

Neem contact op met URECA kennisteam
Hoe dat werkt? Het begint met de vraag van de ondernemer. Dus heb je als ondernemer uit de regio Utrecht een vraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar kom je er zelf niet uit?
Neem dan contact op met het kennisteam van URECA. Samen met hen kun je kijken met welke expertise je het beste geholpen bent.

Klik hier voor meer informatie.

voor het complete rapport zie: 

https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2020/rapportage-impact-coronavirus-ondernemers-provincie-utrecht.pdf

Nieuwsoverzicht