Nieuwsbrief 29 april 2020


Woensdag 29 april 2020

NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS NETWERK SOESTERBERG

Beste leden en andere belangstellenden.

1. Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds zou in deze periode aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Vanwege het Coronavirus is echter besloten het onderwerp Ondernemersfonds te verschuiven naar het jaar 2021.Dat betekent dat ook de invoering pas in 2022 kan gaan plaats vinden.

2. Overleg gemeente Soest

Vanwege het Coronavirus is zowel het Winkeliersoverleg (MKB-overleg)als het overleg vanuit de Soester Zakenkring met de gemeente opgeschort.

3. Nieuwe leden: u kunt ONS-NETWERK eenvoudig helpen

Het ONS-Netwerk is een vereniging, die namens haar leden werkt aan een goed ondernemersklimaat in Soesterberg in de breedste zin van het woord. Daarmee is de afgelopen jaren al veel bereikt en wij hebben nog genoeg plannen op de plank liggen ter verdere verbetering. Daarvoor zijn ook financiën nodig en vandaar dat leden contributie betalen. Om de Soesterbergse ondernemers zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Daarvoor stellen wij o.a. onze   Netwerkbijeenkomsten open voor ondernemers die eens kennis willen komen maken.

Graag roepen wij onze leden op om in hun directe omgeving te kijken wie zij als collega-ondernemer een keer mee kunnen nemen naar onze bijeenkomsten om hen enthousiast te maken voor het lidmaatschap van het ONS. Mogen wij op u rekenen? Aanmelden? info@ons-netwerk.nl.

Voor meer informatie: Gisela Putman , tel. O6-42791360

4. Algemene ledenvergadering verschoven

Op 4 juni zouden we onze ALV hebben in het op 15 mei te openen Soesterdal (de nieuwe pleisterplaats) maar is door het Coronavirus voorlopig verschoven naar de maand september.  Wij gaan u op de hoogte houden van de juiste datum, wanneer we die datum kunnen gaan vastleggen.

5. Bijeenkomst Toerisme

Op 7 mei stond een bijeenkomst gepland voor het toerisme in Soesterberg. Maar ook door het Coronavirus is deze datum verschoven. Helaas kunnen we nu nog geen datum gaan prikken.

We hopen dat we in de maand juni die datum kunnen gaan vastleggen.

6. het Coronavirus en de overheidsmaatregelen

Als bijlage hebben we toegevoegd de monitor van de Provincie Utrecht van 20 april.

Tevens hebben we een bijlage toegevoegd over de overheidsmaatregelen.

Indien u vragen heeft of problemen ondervindt van allerlei zaken rondom het Coronavirus en/of de maatregelen van de overheid dan kunt u bij ons of bij een overheidsinstantie terecht.

De gemeente Soest heeft op de website diverse maatregelen staan, welke ook steeds vernieuwd worden. Kijk dan op:https://www.soest.nl/in-de-gemeente-soest/coronavirus

Of kijk op de website van de Rijksoverheid:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs

7. Energietransitie

Voor een grote groep ondernemers zal hun hoofd nu niet staan naar de Energietransitie.

De verwachting is echter wel dat na deze crisis de aandacht nadrukkelijker komt te liggen op Duurzaamheid en lokaal en landelijk ondernemerschap. Mocht u toch de gelegenheid hebben om u eens oriënteren op dit onderwerp kijkt u dan eens op de volgende websites:

Het gemeentelijke Energieloket voor bedrijven: www.energieloket-soest.nl

De lokale Bedrijven Alliantie Energiezuinig Soest: www.duurzamebedrijvensoest.nl

Voor het bestuur

Evert ten Kate
voorzitter

 

Nieuwsoverzicht