Participatie Omgevingsvisie uitgesteld


Vrijdag 10 april 2020

Participatie Omgevingsvisie uitgesteld

Het participatieproces van de Omgevingsvisie Soest & Soesterberg wordt uitgesteld vanwege de Corona-maatregelen. De gemeenteraad vergadert in de tussentijd wel over de opgavennotitie. Dit is een belangrijke tussenstap in het proces om tot de Omgevingsvisie te komen. In de opgavennotitie wordt aangegeven welke opgaven de gemeente (raad en bestuur) ziet voor het opstellen van de visie. Inwoners kunnen de raadsbijeenkomst op 13 mei 2020 online meekijken en beluisteren.

Wat is de Omgevingsvisie Soest & Soesterberg ook alweer?

Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe zien Soest en Soesterberg er in de toekomst volgens de inwoners uit? In de Omgevingsvisie leggen we samen met de inwoners vast wat voor een gemeente we willen zijn, hoe we onze gemeente verder willen ontwikkelen en welke strategische keuzes daarbij horen.

Opgavennotitie

Op 13 mei 2020 vergadert de raad van Soest in een digitale opiniërende raadsbijeenkomst vanaf 20.45 uur over de voorlopige opgavennotitie. In de opgavennotitie wordt aangegeven welke opgaven de gemeente ziet voor het opstellen van de visie. De opgavennotitie en een begeleidende video zijn vanaf dinsdag 14 april in te zien op de website www.omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl.                                                                                                                            De digitale raadsvergadering van 13 mei 2020 wordt live gestreamd. Alle inwoners van Soest en Soesterberg zijn van harte uitgenodigd deze digitaal te volgen.

Meer informatie hierover is t.z.t. te vinden via de website van de gemeenteraad; https://gemeenteraad.soest.nl/ .  

Na de zomer worden de opgaven uit de notitie teruggelegd in de samenleving om samen na te denken over mogelijke oplossingen voor de opgaven. De uitkomsten van die participatiestap worden gebruikt in het vervolg van het proces richting de Omgevingsvisie.

 

Participatie met inwoners na de zomer

Wanneer de opgavennotitie definitief is, zal de volgende stap in het participatieproces met de inwoners van Soest & Soesterberg gezet worden. In het plan van aanpak is opgenomen om hiervoor een ‘gebiedsconferentie’ te organiseren. In een gebiedsconferentie (voor alle inwoners) gaan we  op zoek naar oplossingsrichtingen voor de gestelde opgaven.  Via verschillende workshops rondom diverse onderwerpen gaan we samen aan de slag om oplossingen te bedenken voor de opgaven.

Vanwege de Corona-maatregelen weten we nog niet of dit participatiemoment er ook precies zo uit komt te zien. De ‘1,5 meter samenleving’ heeft gevolgen voor het organiseren van bijeenkomsten.                              

De gebiedsconferentie stond gepland voor juni 2020, dit moment komt vanwege de Corona-maatregelen te vervallen. Half mei wordt gekeken of het participatietraject na de zomervakantie ongewijzigd kan worden voorgezet of dat na de zomer de participatie anders ingericht moet worden. De gemeenteraad zal over de uiteindelijke vorm van dit participatiemoment beslissen.

Meer informatie over de Omgevingsvisie en het proces is te vinden op de website  https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/ .

 

Nieuwsoverzicht