Nieuws van VNO NCW


Woensdag 08 april 2020

Balans


Het paasweekend is aanstaande, met hopelijk voor iedereen een moment van bezinning en tijd voor andere zaken dan corona. Dat zal nog niet gemakkelijk zijn, zeker niet voor diegenen die getroffen worden door het virus en door de economische gevolgen ervan. We weten dat de maatregelen van het kabinet om het virus te stoppen tot 28 april van kracht zijn en ook dat de wereld daarna niet direct terug naar ‘normaal’ gaat. Het is dus zaak om voor een langere periode te komen tot een nieuwe balans waarin we veiligheid en gezondheid in acht nemen, maar ook voor een herstart van de economie kunnen zorgen. Samen met verantwoordelijke ministers kijken we hoe dit handen en voeten moet krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van duidelijke protocollen. Ook met provincies en gemeenten zijn we in gesprek over vervolgstappen.
 
De huidige situatie zorgt nog voor iets anders. De wil om elkaar te helpen. Die was en is er binnen het VNO-NCW-netwerk en zien we terug in de hele maatschappij. Dat doet ons goed. Kijk bijvoorbeeld eens naar het spontane aanbod van leden via de webpagina www.vno-ncwmidden.nl/corona
.
 
Voor nu: op naar Pasen en pas goed op je dierbaren en jezelf.

Hartelijke groet,
Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden
Karel Heijink, directeur VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden

Signalen uit het veld


Het zijn bijzondere tijden en ondernemers staan voor grote uitdagingen. Vanuit VNO-NCW zetten we onze lobby landelijk en regionaal in om ondernemers te steunen. Ook vanuit het ministerie van EZK en LNV wordt meegedacht...

> Lees verder

 

Volgende fase

Naast het concretiseren en verbeteren van de steunmaatregelen pleiten we voor het op gang houden van zaken die wel kunnen en voor de zogenaamde 1,5 meter economie. Hans de Boer en Jacco Vonhof vragen steeds nadrukkelijker aandacht voor vervolgstappen om straks op een veilige en verantwoorde manier voorzichtig weer de economie op gang te helpen.  

> Lees verder

 

Overheid helpt ondernemer

Ook waterschappen, provinciale en gemeentelijke overheden dragen hun steentje bij om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Lees hier wat je van je provincie kan verwachten.

> Lees verder

 

Je regiomanager staat voor je klaar

Afgelopen weken hebben we veel leden benaderd om te vragen hoe het gaat, wat de problemen zijn en wat er nodig is om door de crisis te komen. Uit de contacten is veel waardevolle informatie opgehaald, die we delen met onze landelijke collega’s, branches of anderen uit ons netwerk. De input heeft mede geleid tot het noodmaatregelen-pakket van Kabinet en andere overheden en is aanleiding voor verbetering daarvan. We houden contact!

Actuele informatie voor ondernemers en corona:  

> Lees verder

 

 

 

Nieuwsoverzicht