Laadpalenkaart gemeente Soest


Donderdag 12 maart 2020

Laadpalenkaart aangepast na reacties samenleving

Soester inwoners en ondernemers hebben gereageerd op een kaart met mogelijke locaties voor openbare laadpalen. In totaal ontving de gemeente 170 reacties op 40 van de 103 locaties. Op meer dan de helft van de locaties is niet gereageerd. Bij sommige reacties zaten locatiesuggesties. Naar aanleiding van de reacties zijn 8 locaties verplaatst en 3 nieuwe locaties toegevoegd

Veelvoorkomende reacties

Veel bewoners hebben aangegeven dat er in de straat geen behoefte is of gaat zijn aan een laadpaal. De locaties op de kaart zijn gekozen op basis van de verwachte behoefte in de toekomst. Wanneer er geen vraag naar elektrisch laden ontstaat, worden er geen laadpalen geplaatst.

Ook ontving de gemeente veel reacties over parkeerdruk. De zorgen over toenemende parkeerdruk zijn begrijpelijk, maar geen reden om een locatie voor een laadplek niet te kiezen. Een elektrische auto komt vaak in de plaats van een ‘reguliere’ auto.

In sommige gevallen zijn de locaties vlakbij woningen met eigen opritten, terwijl de laadpalen bedoeld zijn voor bewoners in de buurt zonder eigen oprit. In die gevallen is voor deze locaties gekozen omdat er geen geschikte locatie nabij woningen zonder eigen oprit was.

Waarom deze plankaart?

Wethouder Kundić: “Ik ben blij met alle reacties. We hebben de kaart nu verbeterd, waarmee we straks sneller bewoners en ondernemers voorzien van een goede laadplek. Als gemeente stimuleren we elektrisch rijden. Elektrische auto’s zijn stiller en zuiniger in energie. En met deze kaart zijn we nu goed voorbereid op de toekomst”.

Vervolg proces en planning

De kaart met definitieve locaties ligt vanaf 16 maart in een verzamelverkeersbesluit ter inzage en wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.soest.nl. Afhankelijk van de zienswijzen worden de locaties daarna officieel vastgelegd.

Nieuwsoverzicht