Nieuwsbrief ONS-Netwerk Soesterberg 21 okt 2019


Maandag 21 oktober 2019

NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS NETWERK SOESTERBERG

Beste leden en andere belangstellenden.

1. Netwerk bijeenkomst 8 oktober 2019:

Op 8 oktober heeft ONS-Netwerk Soesterberg (ONS) in Anna’s Casino, in samenwerking met UIT IN
SOEST, een informatieavond over Toerisme georganiseerd. De avond was vrij toegankelijk.
Nu in Soesterberg de grote ontwikkeling van het Masterplan in hoog tempo gaande is en wij in alle
wijken van Soesterberg nieuwe inwoners kunnen begroeten, is het tijd om even voortvarend te
werken aan de realisering van toeristische activiteiten in Soesterberg.
Het doel van deze bijeenkomst was inwoners en ondernemers, te informeren over de doelen die ONS
zich heeft gesteld om Soesterberg ook toeristisch op de kaart te zetten. De avond was goed bezocht,
ook twee wethouders waren aanwezig.
Cees Vos gaf uitleg over de vernieuwde website van Uit in Soest en informeerde de aanwezigen over
de nieuwe informatiezuilen die in Soest en Soesterberg geplaatst gaan worden.
Carel Bense gaf in een presentatie een review van de voortgang van het Masterplan en de in het kader
van dit Masterplan reeds gerealiseerde vernieuwingen. Dit is een groot scala aan vernieuwingsen
bouwprojecten. Hij benadrukte dat dit allemaal geweldig is voor Soesterberg, maar dat niet vergeten
moet worden dat het dorp meer bezoekers moet kunnen scoren om de economische ontwikkeling
van het dorp en flinke impuls te geven. Toerisme is een van de grote kansen voor Soesterberg, het
ligt rondom in aantrekkelijke gebieden zowel op de as Amersfoort Utrecht, als op de lijn noord-zuid
van het Nationaal park de Utrechtse heuvelrug. Carel riep aanwezigen op ideeën voor evenementen,
activiteiten en burgerinitiatieven aan te dragen.
Wethouder Liesa van Aalst, die toerisme in haar portefeuille heeft, sprak haar waardering voor het
initiatief uit en heeft direct actie ondernomen door een afspraak te maken met de werkgroep toerisme
van ONS-Netwerk, om uitgebreid van gedachte te wisselen over het vervolg van dit initiatief.
Er werden tijdens het informele gedeelte van de avond al veel contacten gelegd en gesprekken gevoerd.
ONS-Netwerk gaat alle ideeën en informatie ordenen om een vervolgtraject vorm te gaan geven

2. Publiek  toegankelijke toiletten

Om in geval van hoge nood aan bezoekers kenbaar te maken waar zij terecht kunnen, willen we (gemeente Soest) de ondernemers vragen om zich ana et melden bij de Hoge Nood app. Op deze app kunnen mensen zien waar het dichtstbijzijnde toiletis waar ze gebruik van kunnen maken.

Hoe het werkt kun je bekijken via app Hoge Nood in de Appstore

3. Oudjaarsbijeenkomst woensdag 11 december

Op woensdag 11 december 2019 hebben we de Oudjaarsbijeenkomst gepland bij de Ridder aan de Centurionbaan te Soesterberg.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda

U krijgt nog een uitnodiging

4. Bedrijvenregister

Als lid van de vereniging ONS-Netwerk Soesterberg kunt zich op de website www.zakelijksoest.nl/ons-netwerk registreren en veel meer info over uw bedrijf vermelden.  Die informatie si dan ook te vinden via Google.

Heeft u vragen ? Schroom dan niet om  die vragen te stellen via  info@ons-netwerk.nl 

5. Spreekuur BMO

Een van de succesvolle activiteiten van de Bedrijven Management Organisatie Soest (BMO Soest) en de gemeente Soest is het Ondernemers Inloopspreekuur.

Sinds 2008 zijn Nynke Minkema, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Soest, en Henk van Asch  van de BMO Soest beschikbaar om tijdens het Ondernemers Inloopspreekuur te luisteren, u te woord te staan en waar nodig te adviseren over kwesties van zakelijke en algemene aard. Aldus streven de gemeente Soest en BMO Soest naar een doelgerichte en doelmatige communicatie.

Tevens zijn dan aanwezig een vertegenwoordiger van Soest Netwerkt en van ONS-Netwerk Soesterberg

Het blijkt dat de Zelfstandige Professionals (ZP-ers) in Soest ook behoefte hebben aan een dergelijk klankbord.
Vandaar dat in 2019 Vincent Aalbers van Soest Netwerkt (naast Nynke Minkema, Henk van Asch, Evert ten Kate en Bas de Haas ) op de volgende data eveneens aanwezig zullen zijn om u wellicht de helpende hand te kunnen bieden.

Heeft u een spoedeisende kwestie?

OF WENST U INLICHTINGEN OVER HET BEDRIJVENREGISTER?

schroom niet om dan langs te komen of gewoon een mailtje naar info@zakelijksoest.nl  sturen en u krijgt binnen 24 uur een antwoord

Neem dan direct contact op.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Vr. 8 november, 15.00-16.00 uur; locatie: Dorpshuis de Linde Soesterberg

6. Duurzaamheid

Ook dit jaar organiseert de gemeente Soest samen met de Stichting Soest Duurzaam de Duurzaam

Een Energiescan is een prachtige eerste stap naar het verduurzamen van uw bedrijfspand. De kosten hiervan kunnen geen belemmering zijn.

Interesse? Kijk op www.duurzamebedrijvensoest.nl

7. Gezocht:

In het beleidsplan van het ONS hebben wij opgenomen om een Werkgroep Evenementen in het leven te roepen. Dit omdat het goed is voor Soesterberg als er jaarlijks een of meerdere spraakmakende evenementen worden georganiseerd.

Zo is het dit jaar 25 jaar geleden dat de Amerikanen vertrokken en volgend jaar 75 bevrijding.  Of een jaarlijks muziekfestival? Wilt u meedenken hierover? Meld u aan via info@ons-netwerk.nl 

8. Lid worden van het Ons Netwerk?

Voor een beperkt bedrag kunt u als ondernemer lid worden van het ONS-Netwerk. Daardoor ondersteunt u niet alleen onze activiteiten maar heeft u ook gratis toegang tot onze netwerkbijeenkomsten met interessante sprekers of  bijzondere locaties. Bovendien maakt u deel uit van het georganiseerde bedrijfsleven in Soesterberg, een interessant Netwerk en blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en activiteiten in Soesterberg. Aanmelden? info@ons-netwerk.nl.

Voor meer informatie: Gisela Putman , tel. O6-42791360

Voor het bestuur

Evert ten Kate

voorzitter

 

 

 

Nieuwsoverzicht