Energietransitie, de eerste ondernemers melden zich voor convenant


Vrijdag 07 februari 2020

De boodschap tijdens de lunchbijeenkomst van donderdag 6 februari in de Molenaarskamer was vooral: dat er ondernemers nodig zijn om van de energietransitie een succes te maken. Puck Brunet de Rochebrune, regievoerder namens de gemeente: ,,We moeten minder energie gaan gebruiken en wat we gaan gebruiken willen we duurzaam opwekken. Beleid moet gemaakt worden om duurzame opwekking mogelijk te maken.” 

De gemeente Soest had aanvankelijk het jaar 2030 voor ogen om CO2-neutraal te worden. Die doelstelling bleek niet realistisch te zijn. Het tempo van het rijk wordt gevolgd. De gezamenlijke ambitie van de regio is om CO2-neutraal te zijn in 2050. In 2050 zal de energievraag in de regio Amersfoort naar verwachting zijn afgenomen met 42 procent. Voor een belangrijk deel wordt dit bereikt door het terugbrengen van zowel het gebruik van fossiele brandstoffen in het autoverkeer als van gas in de gebouwde omgeving. Die energie wordt dan geleverd door zonnepanelen, windmolens en omgevingswarmte. 

Energieloket
Zowel ondernemers als inwoners hebben veel vragen Evert ten Kate van Soest Duurzaam begrijpt dat: ,,Energie besparen kost veel energie. Het is een onomkeerbaar proces. Het Energieloket speelt een belangrijke rol voor inwoners en ondernemers. Uiterlijk einde van dit jaar is alle relevante informatie via het energieloket te vinden.”

Energiescan
Bas de Haas die namens BMO de energietransitie begeleidt maak de aanwezigen attent op de energiescan en het energieconvenant. ,,Een bedrijf dat mee doet, tekent een convenant. Het nulmoment is de energiescan. Een ondernemer krijgt een jaar lang begeleiding en wordt ontzorgd bij het treffen van besparende maatregelen.”

Met de energiescan krijgt de ondernemer handvatten om zijn bedrijfspand te verbeteren. Het gaat daarbij dus om het gebouw en niet om het productieproces. Een eerste stap is het energieverbruik te beperken en vervolgens wordt onderzocht hoe duurzame energie opgewekt kan worden, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Doordat hij meedoet aan dit project voldoet hij aan de informatieplicht en hij wordt twee jaar lang niet bezocht voor handhaving door de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst). De ondernemer behoeft maar de helft van de € 400,00 kosten van het begeleidingstraject energiebesparing te betalen. Bas: ,,Dat is netto € 200,00, die investering is snel terugverdiend.”

Inmiddels hebben drie ondernemers zich gemeld om mee te doen met het wk02 energieconvenant. Johan Simon, beleidsadviseur duurzaamheid van de gemeente Soest is verheugd: ,,Hiermee zeggen deze ondernemers ‘ja’ tegen het adviseringstraject energiebesparing-bedrijven door Klimaatroute. Dit is een interactieve energiescan en een jaar lang begeleiding en ontzorging bij het treffen van maatregelen, inclusief omrekening naar vermindering CO2-uitstoot. De start is er!”

Die avond was er nog meer goed nieuws te melden. Het programma energietransitie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Wethouder Kundic reageerde als volgt: ,,En nu aan de slag! Haalbaar, betaalbaar en van ons allemaal!”

Tekst: Peter Beijer

Nieuwsoverzicht