Hulpdiensten sneller aanwezig op N221


Dinsdag 17 december 2019

Hulpdiensten sneller aanwezig op N221

De gemeente Soest en de provincie Utrecht maken vanaf 1 januari 2020 de N221 sneller vrij bij incidenten. Na bijvoorbeeld een pechgeval of ongeluk waarbij voertuigen de weg blokkeren zijn hulpdiensten sneller ter plaatse, waardoor verstoringen en vertragingen sneller opgelost worden. 

Belangrijke route

De N221 is een belangrijke regionale route tussen Amersfoort en Soest. Op deze weg rijden bijna 20.000 motorvoertuigen per dag. Incidenten op deze weg zorgen voor grote verstoringen in het netwerk en forse vertragingen voor busreizigers. Bij een incident geeft de politiemeldkamer de locatie door aan de regiodesk van de verkeerscentrale, die op haar beurt weer het Landelijk Centraal Meldpunt inschakelt en de provinciale weginspecteur. Het Landelijk Centraal Meldpunt schakelt onmiddellijk de betreffende berger in. De weginspecteur en de berger beschikken over de locatie van de hectometernummers, zodat deze snel ter plaatse kunnen zijn. Als na het incident een (onveilige)situatie achterblijft wordt ook de gemeente ingeschakeld.

“Ieder ongeval is er één te veel, maar ik ben wel blij dat zo’n belangrijke weg hierbij een voorkeursbehandeling krijgt”, ‘Aldus Nermina Kundić, wethouder verkeer van de gemeente Soest’.

Hectometerbordjes
Om snel ter plaatse te kunnen zijn bij een incident, is het belangrijk om precies te weten waar het incident is. De N221 wordt daarom voorzien van hectometerbordjes. Deze bordjes worden eind januari geplaatst en staan om de 100 meter in de berm van de weg. Bij incidenten moet het dichtstbijzijnde hectometernummer worden doorgegeven.

VERDER

Deze maatregel is onderdeel van het VERDERpakket. VERDER is een bereikbaarheidsprogramma van de overheden uit de regio, waarbij samen met het Rijk aan oplossingen wordt gewerkt voor de bereikbaarheidsproblematiek in Midden-Nederland. Binnen VERDER is een pakket aan maatregelen ontwikkeld dat bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van de regio, nu en in de toekomst. Hierbij gelden verkeersveiligheid en leefbaarheid als randvoorwaarde.

Nieuwsoverzicht