Aan de slag met nieuwe energie


Donderdag 12 december 2019

Aan de slag met nieuwe energie

De gemeente Soest heeft met inwoners, organisaties, experts en bedrijven een plan gemaakt om samen aan de slag te gaan met nieuwe energie. Zodat Soest en Soesterberg straks minder gebruiken en wat nog gebruikt wordt, duurzaam wordt opgewekt. Haalbaar, betaalbaar en van ons allemaal. Dit programmaplan voor de energietransitie is vastgesteld door het college van B&W en wordt begin volgend jaar in de raad besproken.

Haalbaar

Soest wil in 2050 nagenoeg CO2-neutraal zijn en een CO2-reductie van 49% in 2030. Samen met onder andere de Taskforce, die uit Soester ondernemers, inwoners en organisaties bestaat, is nu een plan opgesteld waarin staat hoe Soest dit wil doen. In dit programmaplan staat wat er tot en met 2025 moet gebeuren om de transitie mogelijk te maken. In stappen zodat het voor iedereen haalbaar is. Duidelijk wordt wat de nieuwe warmtebronnen straks zijn voor buurten en wijken. Zo kan iedereen beter bepalen welke dingen je juist wel of beter niet kunt doen aan je huis, en wanneer. En samen wordt bekeken hoe elektriciteitsopwekking een plek krijgt in Soest zodat ook dat op een haalbare manier gebeurt.

Betaalbaar

Het plan bestaat uit concrete projecten binnen vier pijlers: wonen, werken, mobiliteit en gemeente als voorbeeld. Om dit alles betaalbaar te maken zijn er veel financieringsmogelijkheden. Op het nieuwe energieloket, dat in januari live gaat, is overzichtelijk te zien welke manieren er zijn. Zo wil de gemeente een pilot doen met objectgebonden financiering. Dat is een lening gekoppeld aan een huis in plaats van aan een persoon. Ook start de gemeente het energiefonds op. Vanuit dat fonds worden kosten vergoed voor bijvoorbeeld advies om zonnepanelen of isolerende maatregelen samen met de buren te nemen in plaats van alleen voor het eigen huis. Verder zorgt de gemeente voor goedkope energieadviezen samen met het bewonersinitiatief Energie Actief Soest. Ook kan de gemeente helpen met collectieve inkoop van zonnepanelen en duurzame installaties, zoals warmtepompen en zonneboilers. Daarnaast blijven de duurzaamheidslening en een aantal andere groene subsidies bestaan.

Van ons allemaal

De gemeente wil de transitie mogelijk maken voor iedereen. Wethouder Nermina Kundić: “We zijn blij dat we nu een programma hebben met projecten waarin we concreet met elkaar aan de slag kunnen. Zo gaan we onze inwoners vragen mee te denken over waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. Maar ook hoe hun eigen wijk het beste van het aardgas af kan. We kiezen er in dit programma voor om onze verantwoordelijkheid te nemen. Niets doen is geen optie. Met elkaar aan de slag gaan wel.”

Nieuwsoverzicht