Resultaat onderzoek Ondernemersfonds bekend - Lees hier het rapport


Maandag 25 november 2019

De Soester Zakenkring heeft namens haar verschillende ondernemers een burgerinitiatief ingediend met daarin het voorstel om een Ondernemersfonds in te stellen. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van dit Ondernemersfonds. Deze fase van onderzoek is afgerond. Op 19 november 2019 heeft het college kennis genomen van het rapport ‘Samenwerken en investeren in Soest, een onderzoek naar een Ondernemersfonds’. Het college ziet nieuwe mogelijkheden met de komst van een Ondernemersfonds om de verbinding in de samenleving te vergroten en te versterken.

Het rapport concludeert dat een succesvol Ondernemersfonds in Soest binnen handbereik is. Het initiatief van de Soester Zakenkring om te komen tot een Ondernemersfonds wordt ondersteund door de grootste ondernemersorganisaties in Soest. De gemeente ziet nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsverbanden met de komst van een Ondernemersfonds.

Samen meer bereiken met het Ondernemersfonds
Anno 2019 zoekt het college van burgemeester en wethouders naar nieuwe mogelijkheden om de verbinding in de samenleving te vergroten en te versterken. Een Ondernemersfonds kan aan deze saamhorigheid bijdragen. Voordat een besluit over het instellen van een fonds kan worden genomen is het college van mening dat nadere uitwerking nodig is. Meer duidelijkheid is gewenst over de sturing en de beheersing van de financiële middelen. Het college wil ook inzicht in hoe het eventuele stichtingsbestuur omgaat met de aanvragen vanuit de verschillende trekkingsgebieden.

Vervolgproces
Met de uitwerking van het beheer, de sturing en het toezicht op het Ondernemersfonds is het mogelijk om te komen tot een oordeel over de effectiviteit van het fonds. Deze analyse en het rapport ‘Samenwerken en investeren in Soest, een onderzoek naar een Ondernemersfonds’ worden gezamenlijk ter inzage gelegd. Naar verwachting is dat in januari 2020. Het college nodigt dan alle partijen uit om hun reactie te geven. Deze reacties worden gebundeld en in maart 2020 aan de gemeenteraad  voorgelegd.

Het rapport samenwerken en investeren in Soest is te lezxen via onderstaande knop:

Rapport Samenwerken en investeren in Soest

 

 

Nieuwsoverzicht