Informatiemail Soesterberg


Donderdag 31 oktober 2019

Nieuwe bomen in laantje tussen paardenwei en nieuwbouw dorpshart

Begin dit jaar zijn er bomen gekapt in het bomenlaantje tussen de paardenweitjes aan de ene kant van het pad en de nieuwe woningen van Den Bergh en Noorduyn aan de andere kant. Dat moest gebeuren omdat de bomen in slechte staat waren.

De komende dagen worden er nieuwe bomen aangeplant –Zomereiken, Bruine Beuken en Zomerlindes (mochten de eiken onverhoopt last krijgen van de eikenprocessierups, dan gaan we de bomen preventief behandelen).

Fasegewijs laan verjongen en gezond houden

Dit proces herhalen we de komende jaren nog enkele malen. Slechte bomen met een korte levensverwachting worden gekapt en vervangen door nieuwe. De bomen met een goede conditie blijven staan. Die vormen dan samen met de nieuw aangeplante bomen weer een gezonde bomenlaan.

Daarnaast worden er ook 8 Amberbomen geplant tussen de parkeervakken in Noorduyn.

 

De Linde en gemeente voor nieuwe plek sociaal culturele activiteiten

De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers van de Stichting De Linde zich enorm ingezet om in het voormalige kinderdagverblijf aan de Christiaan Huygenslaan een bloeiend sociaal-cultureel centrum neer te zetten. De huidige locatie blijkt hiervoor helaas niet de meest geschikte. Deze conclusie heeft Stichting De Linde zelf ook getrokken uit de ervaringen van afgelopen jaren. Daarom werken De Linde en de gemeente samen aan een nieuwe plek voor de activiteiten.

Noodzaak om te verhuizen

Verschillende factoren maken dat de Linde en gemeente nu kijken naar een andere locatie. Onder andere de mogelijkheden van het gebouw. Bovendien heeft de naastgelegen Carolusschool dringend extra ruimte nodig. De meest praktische oplossing voor de Carolus is om voorlopig gebruik te gaan maken van ruimte in het voormalige kinderdagverblijf De Linde dat direct grenst aan het schoolplein. De gemeente en het schoolbestuur zijn in overleg over de precieze invulling.

Behoud van activiteiten

De bibliotheek blijft voorlopig met dezelfde openingstijden in het gebouw De Linde. De gemeente zet zich samen met Stichting De Linde maximaal in voor het behoud van alle andere activiteiten die nu in De Linde plaatsvinden. Dat kan zijn een deel blijft in De Linde en enkele activiteiten gaan naar een andere locatie (bij de Banninghal). Dan wel alle activiteiten naar een andere tijdelijke locatie.  Bij de inzet voor behoud van de activiteiten die nu in De Linde plaatsvinden worden ook andere sociaal maatschappelijke organisaties als Idea, Balans en de SWOS betrokken.

Toekomstbestendige oplossing

Daarnaast huurt de gemeente een adviesbureau in die De Linde en enkele andere organisaties ondersteunt bij het onderzoek naar hoe je sociaal culture activiteiten in Soesterberg het beste kunt organiseren en  huisvesten. Daarbij wordt ook gekeken naar wat de groei van het dorp betekent voor de sociaal culturele voorziening en welke ondersteuning vanuit de gemeente passend is. Diverse locaties worden hierbij onderzocht zoals de plint van het in aanbouw zijnde gebouw Den Bergh in het nieuwe dorpshart.

Stichting De Linde gaat en staat voor een onderdak met een hart

De bestuursleden van de Stichting De Linde die in hun vrije tijd de sociaal culturele voorziening in Soesterberg runnen, zijn in gesprek met de gemeente over hun rol als de activiteiten naar een andere locatie gaan. Zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn. De bestuursleden staan vanuit grote betrokkenheid bij het dorp en haar bewoners voor hun concept waarbij ze de verschillende activiteiten zoveel mogelijk samen willen brengen op één plek: een onderdak met een hart. Het college van burgemeester en wethouders heeft grote waardering voor hun inzet en betrokkenheid en hoopt van harte dat ze hun kennis en ervaring in willen blijven zetten voor een sociaal culturele voorziening in Soesterberg.

 

Tandje bijzetten tandje voor sociale voorzieningen Masterplan

Zo’n 10 jaar geleden besloot de gemeenteraad van Soest fors te investeren in Soesterberg met het vaststellen van het Masterplan - een plan met een looptijd van zo’n 20 jaar. Nu we halverwege zijn is de tussenstand opgemaakt. Soesterberg heeft de afgelopen jaren al een flinke ontwikkeling doorgemaakt maar het sociale aspect verdient extra aandacht. Het college en diverse Soesterbergse maatschappelijke organisaties willen dit samen voortvarend oppakken.

Sociale voorzieningen krijgen impuls

Naast de zaken die al in ontwikkeling en afgerond zijn  (zoals de overkluizing van de N237 waardoor het dorp weer één geheel is geworden, de openstelling van de vliegbasis, de transformatie van Soesterberg-Noord, een vernieuwde sporthal en winkelstraat en de woningbouw op diverse plekken) krijgen de sociale voorzieningen in het dorp de komende jaren een impuls. Onder andere de nieuwe, toekomstbestendige huisvesting voor sociaal culturele activiteiten zoals die nu bijvoorbeeld plaatsvinden in De Linde. Maar ook betere of nieuwe schoolhuisvesting van De Postiljon en Carolus, een goede locatie voor kinderopvang en GGD-Consultatiebureau en de aanleg van een nieuw dorpsplein voor ontmoeting en allerlei dorpsactiviteiten. Wethouder Liesa van Aalst is hier blij mee: “Om de levendigheid van Soesterberg te behouden en versterken moeten we niet alleen zorgen voor extra woningen en meer inwoners. Goede voorzieningen horen daar ook bij en zijn het cement van de samenleving. Daarom zetten wij nu in op het versterken van de sociale voorzieningen van Soesterberg, om zo het gemeenschapsgevoel in het dorp te faciliteren.”

Realisatie Masterplan goed op dreef

Donderdag 10 oktober informeerde Riek Bakker – een bekend Nederlands stedenbouwkundige die aan de wieg van het Masterplan Soesterberg plan stond – de gemeenteraad over de voortgang van het plan. Ze sprak daarbij haar waardering uit voor de raad die 10 jaar geleden besloot te investeren op het moment dat net de economische crisis uitbrak in Nederland. En ondanks die crisis is er al veel gedaan meent Bakker. Ze riep het college op om door te zetten. Zorg voor de woningen die nodig zijn om het voorzieningenniveau op peil te houden. Zorg voor goede sociale voorzieningen in het dorp. Zet je in om de hekken rond de vliegbasis weg te krijgen. En blijf in gesprek met de bewoners. Het Masterplan is met een breed participatietraject tot stand gekomen en het is belangrijk om de realisatie in goed contact met bewoners uit te voeren.

Wethouder Harrie Dijkhuizen stemt daar volmondig mee in. “Het college wil hiervoor graag een tandje bijzetten en we kijken ernaar uit om dat samen met Soesterbergers en de gemeenteraad te doen.”

Nieuwsoverzicht