Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken voor Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten


Donderdag 10 oktober 2019

Wanneer een bedrijventerrein en omgeving onveilig zijn, kan dit leiden tot schade en overlast. Voor de ondernemers kan een onveilige situatie het dagelijkse werk behoorlijk hinderen. Bedrijven Management Organisatie (BMO) Soest heeft samen met de gemeente Soest het proces doorlopen om te komen tot Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Donderdag 10 oktober is het keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken toegekend aan Bedrijventerrein De Soestdijkse Grachten.

Waardering
Het keurmerk ‘Basis Samenwerken’ is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om dit Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en overige partijen zoals in Soest, Stichting Bedrijvenkring De Soestdijkse Grachten en Parkmanagement BMO, afspraken maken om overlast en criminaliteit te voorkomen en onderhoud en beheer aan te pakken. De veilige omgeving die dit oplevert zorgt vanzelfsprekend voor een groter veiligheidsgevoel en minder schade.

In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig';
  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging;
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz.;
  • investeringen in de openbare ruimte zoals groenvoorziening en straatverlichting.

Schade fors verminderd
De jaarlijkse schade voor het bedrijfsleven door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en inwoners. Daarnaast is een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te bemerken.

KVO-methode goede basis
In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze om met alle partijen aan tafel te zitten om te komen tot de realisatie van een veilig bedrijventerrein. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg.

BMO Soest begeleidt de bedrijventerreinen in Soest en biedt  hulp aan door inzet van procesbegeleiders KVO-B. De bedrijventerreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind van het proces het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt  evaluatie en hercertificering. Inmiddels hebben meer dan 850 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.

Ondertekening (zie foto)
Bij het keurmerk behoort een convenant van samenwerkende partijen. Burgemeester Rob Metz (gemeente Soest), Henk van Asch (BMO), de heer J.D. Bogerd (politie Midden Nederland) en Ivonne Vliek (Veiligheidsregio Utrecht) ondertekenden namens de partijen het convenant. Fred Roodenburg van verzekeraar Interpolis en Bas de Haas van BMO waren getuige van de bekrachtiging van het convenant.

Nieuwsoverzicht