Volgende stap verkeersplan Soest-Zuid


Donderdag 10 oktober 2019

PERSBERICHT

10 oktober 2019

Volgende stap verkeersplan Soest Zuid

De gemeente Soest werkt aan het verbeteren van de doorstroming in Soest-Zuid. De gemeenteraad heeft hiervoor het Verkeersplan Soest-Zuid vastgesteld. De wensen van bewoners zijn zoveel mogelijk verwerkt in dit nieuwe plan na een uitgebreid participatietraject.

 

Dank voor inzet bewoners

Wethouder Nermina Kundić: “Heel veel bewoners hebben via online-enquêtes meegedacht over de nieuwe weginrichting. Per straat hebben ze hun voorkeuren aangegeven. Dit heeft geresulteerd in een Voorlopig Ontwerp dat breed gedragen is. Natuurlijk is niet iedereen het eens met het opheffen van het afslagverbod en de spitsafsluiting. Daarom vind ik het extra fijn dat toch zoveel mensen met ons mee hebben gedacht en ik wil ze dan ook graag bedanken voor hun tijd en inzet."

Nieuwe en veilige weginrichting
Eén van de onderdelen van het verkeersplan is het opheffen van het afslagverbod van de Birkstraat richting de Bartolottilaan (uitgezonderd vrachtverkeer) en het opheffen van de spitsafsluiting van de spoorwegovergang aan de Foekenlaan. Door deze verkeersmaatregelen wordt het verkeer beter verdeeld over de wegen in Soest-Zuid. Hierdoor komt er in sommige wegen in Soest-Zuid wel meer verkeer. Om dit verkeer goed te verwerken en om te voorkomen dat er doorgaand verkeer door de wijk gaat rijden, is met de bewoners in een uitgebreid participatietraject gekeken naar een nieuwe en veilige weginrichting.

Verkeersbesluiten

Naast de vaststelling van het Voorlopige Ontwerp, zijn ook de bijbehorende verkeersbesluiten genomen. Ook hierin zijn reacties van bewoners verwerkt. Hierdoor zijn de verschillende belangen op een zorgvuldige manier afgewogen in deze besluiten. Met de bewoners is afgesproken dat de wegen eerst opnieuw worden ingericht en dat daarna pas de afsluitingen worden opgeheven. De werkzaamheden starten als de verkeersbesluiten onherroepelijk zijn.

 

Nieuwsoverzicht