E-mailnieuwsbrief Verkeersplan Soest-Zuid


Donderdag 10 oktober 2019

 E-mailnieuwsbrief Verkeersplan Soest-Zuid

  Nr. 17 - oktober 2019


Wij werken aan een verkeersplan voor Soest-Zuid gericht op het beter en toekomstbestendig maken van het verkeer. Zowel autoverkeer, als ook fietsverkeer en openbaar vervoer. Dit moet leiden tot een bereikbaar Soest zonder files. Zodat wijken en werk goed bereikbaar zijn en auto’s niet onnodig lang stilstaan binnen ons dorp, naast de huizen waar we wonen.


 

Herininrichting 30 km/u straten

Voorlopig Ontwerp
Ook op de derde enquête over de herinrichting van een aantal straten in Soest-Zuid hebben we weer veel reacties ontvangen. Op basis daarvan is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het Voorlopig Ontwerp is nu vastgesteld door het college. Dit ontwerp gaan wij uitwerken tot een gedetailleerder plan zodat we de werkzaamheden daarna kunnen aanbesteden.


Verkeersbesluiten
De verkeersbesluiten behorend bij de herinrichting zijn op 8 oktober vastgesteld door het college. Dit is gebeurd nadat de bewoners hebben kunnen reageren op de concept-verkeersbesluiten. Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tegen deze verkeersbesluiten. Zoals eerder al aangegeven starten de herinrichtings-werkzaamheden pas als alle bezwaren zijn afgehandeld.

Op onze website www.soest.nl/soestzuid vindt u zowel het Voorlopig Ontwerp als de verkeerbesluiten.


 

Kruispunt Soesterbergsestraat

De gemeenteraad heeft ingestemd met het aangepaste ontwerp van het kruispunt Soesterbergsestraat. Wij starten nu met de verdere voorbereidingen voor de herinrichting van dit kruispunt. Hiervoor zal op korte termijn het hele gebied worden ingemeten. Daarnaast worden er diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar het asfalt en de ondergrond.


 

Stationsomgeving Soest-Zuid

De gemeenteraad is in juli akkoord gegaan met de uitvoering van de plannen voor het Stationsgebied Soest-Zuid. Dit betekent dat we aan de slag gaan met het in 2015 vastgestelde ontwerp. Op onze website www.soest.nl/soestzuid is dit ontwerp te vinden.

 

Net als bij het kruispunt Soesterbergsestraat starten ook in dit gebied de voorbereidingswerkzaamheden. We meten het hele gebied in en er worden verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Nieuwsoverzicht