Inloopavond omgevingsvisie Provincie


Donderdag 03 oktober 2019

Uitnodiging inloopavond inwomers en belangenorganisatie inzake de Provinciale Omgevingsvisie

op 14 oktober vanaf 19.30 uur in het Provinciehuis Archimeslaan 6 Utrecht

De ontwikkeling van de provinciale Omgevingsvisie en -verordening is in volle gang. In de Omgevingsvisie schrijven we op hoe we willen dat de Utrechtse leefomgeving er in de toekomst uit komt te zien. Hoe wonen, werken en recreëren we?

Hoe stimuleren we nieuwe initiatieven en behouden we tegelijkertijd de Utrechtse kwaliteiten? En welke oplossingen hebben we voor ogen om voor al onze wensen voldoende ruimte te creëren?

De regels die we nodig hebben om de omgevingskwaliteit te beschermen, komen in de Omgevingsverordening terecht.

In maart 2020 moet het ontwerp van de Omgevingsvisie en -verordening klaar zijn, daarna volgt het formele traject met een terinzagelegging. Als tussenstap streven we ernaar om eind dit jaar een concept ontwerp gereed te hebben.

Inloopavond Omgevingsvisie
Daarom organiseert de provincie Utrecht een inloopavond voor inwoners en belangenorganisaties

Datum: maandag 14 oktober

Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Locatie: Foyer van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht  

Via presentaties en bij de informatiestands kunt u zich laten bijpraten over thema’s als woningbouw, duurzame energie en natuur.

Bent u benieuwd naar de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening? U bent van harte welkom op 14 oktober in het Huis voor de provincie, Archimedeslaan 6 te Utrecht. We starten om 19:30 uur met een plenaire presentatie.

Stuurt u deze uitnodiging gerust door naar andere partijen waarvan u denkt dat zij geïnteresseerd zijn.

Kijk voor meer informatie op:  https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/nieuws/nieuwsberichten/inloopavond-omgevingsvisie-komt

Laat u ons weten of u komt?
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. We stellen het wel op prijs als u ons laat weten of u komt via  omgevingsvisie-omgevingsverordening@provincie-utrecht.nl.

Mijn collega gedeputeerde Rob van Muilenkom en ik hopen u op 14 oktober te ontmoeten.

Vriendelijke groet,

Huib van Essen,

Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat

Nieuwsoverzicht