Word jij onze nieuwe penningmeester?


Woensdag 02 oktober 2019

Het Dagelijks Bestuur van de Soester Zakenkring is op zoek naar een nieuwe

PENNINGMEESTER (M/V)

Deze functie wordt nu vervuld door Ben Vial die het bestuur van de Soester Zakenkring heeft laten weten per in ieder geval november 2020 zijn functie neer te leggen.

De inhoud van de functie  van penningmeester:

  • De penningmeester van de Soester Zakenkring maakt deel uit van het Dagelijks en Algemeen bestuur. Hij/zij is het financiële oor en de ogen van de Soester Zakenkring;
  • Is aanwezig bij alle bestuursvergaderingen (algemeen bestuur en dagelijks bestuur) van Soester Zakenkring (6-8 per jaar)
  • Aanwezig bij de evenementen van de Soester Zakenkring: 6 lunchbijeenkomsten, Haringparty, Nieuwjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering;
  • Aanwezig bij de formele en informele overleggen tussen Soester Zakenkring en de gemeente Soest.
  • Voert de boekhouding van de Soester Zakenkring, stelt de jaarrekening op en de jaarlijkse begroting.
  • Organiseert de kascommissie;
  • Legt verantwoording af over de financiën (jaarrekening en begroting) tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in november.
  • Maakt jaarlijkse contributienota’s en ziet toe op correcte betaling door de leden van de Soester Zakenkring.
  • Heeft een signaalfunctie in het bestuur van de Soester Zakenkring aangaande financiën.

Wij zijn op zoek naar een persoon met affiniteit met Soester ondernemerschap, die bekend is met de cultuur van het Soester bedrijfsleven, ervaring heeft in een dergelijke functie, iemand met organisatorisch inzicht en bereid is om pro-actief mee te denken. Affiniteit met financiële zaken is een must.

Deze persoon dient lid te zijn of te worden van de Soester Zakenkring of een (voormalig) bestuurder te zijn van een rechtspersoon die lid is.

Een groot deel van de ondersteunende taken van deze functie is reeds ondergebracht bij BMO Soest.

Heb je belangstelling of wil je overleg over de inhoud van deze functie, neem dan contact op met voorzitter van de Soester Zakenkring Judith de Pagter, voorzitter@soesterzakenkring.nl of telefonisch op 035-5881717.

Benoeming en installatie van de nieuwe penningmeester van de Soester Zakenkring vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Soester Zakenkring.

Benoeming in principe voor 4 jaar.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nieuwsoverzicht