Wie wordt onze nieuwe bestuurlijk secretaris (m/v)?


Maandag 16 september 2019

Het Dagelijks Bestuur van de Soester Zakenkring is per zo spoedig mogelijk op zoek naar een nieuwe

BESTUURLIJK SECRETARIS (M/V) 

Deze functie is zeker 15 jaar met verve en enorm veel plezier vervuld door Paul Martens. Paul heeft om gezondheidsredenen het bestuur van de Soester Zakenkring laten weten zijn functie neer te leggen.

De inhoud van de functie van bestuurlijk secretaris:

 • De secretaris van de Soester Zakenkring is de ‘Haarlemmer olie’ van het Dagelijks en Algemeen bestuur. Hij/zij is het oor en de ogen van de Soester Zakenkring;
 • Is aanwezig bij alle bestuursvergaderingen (algemeen bestuur en dagelijks bestuur) van Soester Zakenkring (6-8 per jaar) en bereidt i.o.m. de voorzitter de agenda voor. (Verslagen van de vergaderingen worden door een professional gemaakt);
 • Mede-organisator van 6 lunchbijeenkomsten, Haringparty, Nieuwjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering;
 • Heeft 4x per jaar een communicatieoverleg om inhoud van de nieuwsbrief te bepalen;
 • Bereidt i.s.m. de bedrijvencontactfunctionaris vergaderingen voor tussen gemeente en Soester Zakenkring (2-3 per jaar);
 • Heeft zitting in de organisatie van het Ondernemerscongres dat ieder jaar door de gemeente Soest i.s.m. de Soester Zakenkring wordt georganiseerd;
 • Heeft regelmatig contact met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Soest;
 • Heeft, indien gewenst, overleg met de winkelkringen en met de Bedrijven Management Organisatie Soest (enkele keren per jaar);
 • Neemt deel aan het Ondernemersspreekuur (6x per jaar);
 • Woont vergaderingen van Federatie Bedrijvenkringen bij (2-3 per jaar);
 • Bezoekt relevante bijeenkomsten van omliggende gemeentes (lunches en nieuwjaarsrecepties);
 • Legt bezoeken af bij ondernemers die belangstelling hebben lid te worden van de Soester Zakenkring of die nieuw zijn gevestigd in Soest;

Wij zijn op zoek naar een persoon met affiniteit tot het Soester ondernemerschap, die bekend is met de cultuur van het Soester bedrijfsleven, ervaring heeft in een dergelijke functie, iemand met organisatorisch inzicht en bereid is om proactief mee te denken.

Deze persoon dient lid te zijn of te worden van de Soester Zakenkring of een (voormalig) bestuurder te zijn van een rechtspersoon die lid is.

Een groot deel van de ondersteunende taken van deze functie is reeds ondergebracht bij BMO Soest.

Deze bestuursfunctie is onbezoldigd.

Heb je belangstelling of wil je overleg over de inhoud van deze functie, neem dan contact op met voorzitter van de Soester Zakenkring Judith de Pagter, voorzitter@soesterzakenkring.nl of telefonisch op 035-5881717.

Solliciteren kan tot uiterlijk 1 november 2019.

Benoeming en installatie van de nieuwe secretaris van de Soester Zakenkring vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Soester Zakenkring op 13 november 2019.

Benoeming in principe voor 4 jaar.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nieuwsoverzicht