Energietransitie in Soest


Maandag 16 september 2019

Puck Brunet de Rochebrune werkt sinds 2016 voor de gemeente Soest. Als beleidsadviseur Economische Zaken was zij verantwoordelijk voor de beleidsterreinen retail, kantoren en bedrijven. Sinds mei 2018 is zij betrokken bij het team Duurzaamheid met de energietransitie als focus. Als regievoerder Energietransitie zij is de verantwoordelijke ambtenaar voor het (op te zetten) programma Energietransitie voor Soest. De doelstelling van het programma is om in 2030 49% CO2-uitstoot te reduceren en in 2050 nagenoeg CO2-neutraal te zijn.
 

Hoe ziet Puck de ontwikkelingen van energietransitie in Soest?
,,Energietransitie is het proces om tot structurele veranderingen in energieopwekking en energiegebruik te komen. Dat gaat over de overstap naar duurzame vormen van elektriciteit, warmte, energieopslag, de infrastructuur en mobiliteit. De gemeente Soest stelt samen met de taskforce energietransitie, waar de Soester Zakenkring en het Bedrijvenplatform Duurzaamheid onderdeel van uitmaken, een programmaplan op met daarin alles voor de komende vijf jaar om de energietransitie goed te laten verlopen. Het programma pakken we samen met partners, stakeholders en inwoners op.

Alle ondernemers (en inwoners) in Soest krijgen hiermee te maken, ook op de Soestdijkse Grachten.

Binnen het programma gaan we bijvoorbeeld samen werken aan de Transitievisie Warmte, waarin we aangeven wanneer welke buurt/ wijk van Soest van het aardgas afgaat. Bepalen we samen waar (grootschalige) elektriciteitsopwekking kan plaatsvinden in Soest. Zorgen we voor een nieuw functioneel energieloket, ook specifiek voor bedrijven. Ook kijken we samen met de Soestdijkse Grachten of we gezamenlijk tot acties kunnen komen. En nog veel en veel meer.”

Bedrijven Platform Duurzaamheid

In Soest is al jaren het Bedrijven Platform Duurzaamheid actief. Daarin werken Soester ondernemers samen aan hun eigen duurzaamheid. Ze leren van elkaar en stimuleren en ondersteunen elkaar om (nog) duurzamer te worden. Kijk maar eens op www.duurzamebedrijvensoest.nl.

 

Nieuwsoverzicht