Nieuwsbrief Verkeersplan Soest-Zuid nr 15


Donderdag 27 juni 2019

 E-mailnieuwsbrief Verkeersplan Soest-Zuid

  Nr. 15 - juni 2019


Wij werken aan een verkeersplan voor Soest-Zuid gericht op het beter en toekomstbestendig maken van het verkeer. Zowel autoverkeer, als ook fietsverkeer en openbaar vervoer. Dit moet leiden tot een bereikbaar Soest zonder files. Zodat wijken en werk goed bereikbaar zijn en auto’s niet onnodig lang stilstaan binnen ons dorp, naast de huizen waar we wonen.


 

Derde enquête herininrichting

In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat de tweede enquête vaak is ingevuld. Op basis van die input hebben we de schetsontwerpen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. In dit voorlopig ontwerp is een aantal wijzigingen doorgevoerd om nog beter aan te sluiten bij de wensen van de bewoners.

Uw mening over het voorlopig ontwerp
Wij horen graag van u wat u van het voorlopig ontwerp vindt. Dit is te bekijken op ons digitale platform. Tot maandag 1 juli kunt u via de www.soest.nl/soestzuid uw mening geven.

De uitkomsten van deze derde en laatste enquête nemen we mee om het ontwerp definitief te maken. In het najaar stelt het college het ontwerp vast.

Omwonenden hebben een brief thuis gekregen met een code. Als ze deze invullen bij de enquête, weten we dat ze de enquête als bewoner van een bepaalde straat hebben ingevuld. Uiteraard kan de enquête net als de vorige keren ook zonder code worden ingevuld.

Heeft u geen brief ontvangen, maar u wilt wel de enquête invullen? Dat kan, wij staan ook open voor goede ideeën van anderen. De mening van direct aanwonenden weegt uiteindelijk voor ons wel het zwaarst.


 

 

 

 

Kruispunt Soesterbergsestraat

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief al las, is er een nieuw plan opgesteld voor het kruispunt Soesterbergsestraat. De noodzakelijke maatregelen om de verkeersdoorstroming te verbeteren worden minder grootschalig dan eerder gepresenteerd.

Reactie bewoners meegenomen
Het college heeft op basis van de ontvangen reacties van bewoners en ondernemers aan de gemeenteraad en de regio voorgesteld om het opgestelde ontwerp ook daadwerkelijk uit te voeren.  De gemeenteraad behandelt dit onderwerp op 4 en 11 juli. U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn.

Bijna alle bomen en parkeerplaatsen langs de Soesterbergsestraat blijven behouden. Hiermee komen we tegemoet aan eerdere bezwaren van omwonenden en ondernemers.


 

Uitvoering Verkeersplan Soest-Zuid

De gemeenteraad stelde eerder een pakket maatregelen vast voor het Verkeersplan Soest-Zuid. Dit verkeersplan heeft als doel om Soest-Zuid op verkeersgebied beter en toekomstbestendig te maken. Een aantal maatregelen is al uitgevoerd. Diverse andere moeten nog worden opgestart en voorbereid.

Het college heeft zowel de gemeenteraad als de regio voorgesteld om al deze maatregelen nu op te pakken en de voorbereiding te starten. Een daarvan is het herinrichten van het stationsgebied. Ook dit onderwerp wordt op 4 en 11 juli in de gemeenteraad behandeld. U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn.

Nieuwsoverzicht