Nieuwsbrief Verkeersplan Soest-Zuid nr 16


Donderdag 27 juni 2019

 Nieuwsbrief Verkeersplan Soest-Zuid

  Nr. 16 - juni 2019


Wij werken aan een verkeersplan voor Soest-Zuid gericht op het beter en toekomstbestendig maken van het verkeer. Zowel autoverkeer, als ook fietsverkeer en openbaar vervoer. Dit moet leiden tot een bereikbaar Soest zonder files. Zodat wijken en werk goed bereikbaar zijn en auto’s niet onnodig lang stilstaan binnen ons dorp, naast de huizen waar we wonen.


 

 

Raadsvergadering verplaatst

Vorige week ontving u onze digitale nieuwsbrief (nr. 15) over het Verkeersplan Soest-Zuid. In deze nieuwsbrief informeerden wij u onder andere over het kruispunt Soesterbergsestraat en het starten van de voorbereiding van een aantal andere maatregelen, zoals het stationsgebied. We gaven hierbij aan dat de gemeenteraad deze onderwerpen behandelt op 4 en 11 juli. Vanwege de volle agenda is echter besloten om een extra vergadering in te plannen.
Hierdoor is de behandeling van deze onderwerpen nu op dinsdag 25 juni in plaats van donderdag 4 juli. Op 11 juli vindt wel nog steeds de besluitvormende raad plaats over deze onderwerpen.


 

Nieuwsoverzicht