Peiling Draagvlak Ondernemersfonds


Vrijdag 14 juni 2019

PERSBERICHT

19-068

14 juni 2019

Uitnodiging interactieve bijeenkomst

Peiling draagvlak Ondernemersfonds

De gemeente gaat op 24 juni graag met verschillende partijen zoals individuele ondernemers, sportverenigingen, horeca, zorginstellingen, onderwijs, cultuurverenigingen, de agrarische sector en de winkeliers in gesprek om te peilen hoe zij  denken over het opzetten van en meebetalen aan een Ondernemersfonds. De avond start om 20.00 uur. 

De aanleiding voor deze bijeenkomst is de vraag van verschillende ondernemersverenigingen om als gemeente in te stemmen met een Ondernemersfonds. Een Ondernemersfonds bevordert de collectiviteit. Omdat alle partijen via de Onroerend zaakbelasting (Ozb) een financiële bijdrage leveren, ontstaat er een mooi fonds waar leuke en goede dingen voor het algemeen nut mee gedaan kunnen worden. Er zijn veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan camerabeveiliging, evenementen, urban fitness, kunst in de wijk en het uitbrengen van een shoppinggids. Op deze wijze komt een Ondernemersfonds de leefbaarheid en vitaliteit van Soest ten goede. De gemeente is zich echter bewust  van het feit dat een ondernemersfonds  ook wat  vraagt van ondernemers. Ieder kan daar op een andere manier tegenaan kijken. Door middel van deze avond is het ons doel een beeld te krijgen van de wensen en bezwaren die er kunnen zijn.

Haalbaarheid

Als het fonds er komt draagt iedereen verplicht zijn steentje bij. De gemeente onderzoekt nu het draagvlak onder de partijen die dan via de Ozb gaan meebetalen. Alle partijen zoals individuele ondernemers, sportverenigingen, horeca, zorginstellingen, onderwijs, cultuurverenigingen, de agrarische sector en winkeliers worden uitgenodigd voor de bijeenkomst op 24 juni. Met elkaar spreken we over het nut van het Ondernemersfonds. Ook willen we peilen of en hoeveel men bereid is in te leggen. Naar aanleiding van deze avond en het onderzoek van bureau Blaauwberg naar de consequenties van het Ondernemersfonds, neemt het college een besluit of ze de gemeenteraad gaat voorstellen om een Ondernemersfonds in Soest voor een periode van drie jaar op te zetten.

Uitnodiging

Graag horen we op maandagavond 24 juni of u enthousiast bent over het Ondernemersfonds of dit niet ziet zitten. Vanaf 19.45 uur staat de koffie in het gemeentehuis klaar. De interactieve avond start om 20.00 uur in de raadszaal van Raadhuisplein 1 te Soest. Wij zien graag dat u zich aanmeldt met een e-mail aan PostbusRUIMTE@soest.nl.  Geeft u in deze mail alstublieft ook aan welke  branche u vertegenwoordigt

Informatie: L. Kok – l.kok@soest.nl

Afdeling Ruimte, Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest,

Telefoonnummer 06-46237414, www.soest.nl

Nieuwsoverzicht