Detailhandel en Bedrijfsleven scoren hoger


Dinsdag 11 juni 2019

Detailhandel en bedrijfsleven in gemeente Soest scoren hoger dan gemiddeld

De afgelopen periode zijn er drie onderzoeken over het (economisch) functioneren van het bedrijfsleven en detailhandel in de gemeente Soest met hun resultaten gepresenteerd.

De Economische Barometer (opgesteld door de Economic Board Utrecht (EBU), 2019), de Ondernemerspeiling (i&o research, 2019) en het Koopstromenonderzoek Randstad 2018 (i&o research/ dtNP).

Koopstromenonderzoek Randstad; detailhandel Soest functioneert net iets beter dan gemiddeld

De Randstad-provincies hebben het tweejaarlijkse Randstad Koopstromenonderzoek 2018 laten uitvoeren. Hiermee is opnieuw het consumentengedrag in beeld gebracht. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als waar mensen hun dagelijkse boodschappen doen en waar ze hun kleding of nieuwe smartphone kopen. De informatie uit het koopstromenonderzoeken biedt een solide basis om lokaal en regionaal goede keuzes in het winkellandschap te maken en tot regionale afstemming tussen gemeenten te komen.

Als Soest vergeleken wordt met vergelijkbare gemeenten, dan functioneert de detailhandel net iets beter dan gemiddeld. Wel zorgt de landelijke trend van het stijgen van online verkopen ervoor dat – ook in deze economische goede tijd – de winkelgebieden onder druk staan. Daarom is het voor de gemeente belangrijk de ontwikkelingen van de plaatselijke detailhandel goed te blijven monitoren en een het goede vestigingsklimaat te behouden.

Economische Barometer; gemeente Soest profiteert mee van landelijke economische opmars

De gemeente Soest maakte elk jaar een Economische Barometer. De Barometer geeft ons inzicht in hoe de economische situatie in Soest zich verhoudt tot omliggende gemeenten en tot de landelijke feiten.

We concluderen dat Soest meeprofiteert van de landelijke economische opmars. De ontwikkelingen in Soest zijn over het algemeen in lijn met de regionale trend. In een aantal gevallen onderscheidt Soest zich licht positief.

Ondernemerspeiling: biedt aanknopingspunten voor verbetering

Afgelopen jaar is de Ondernemerspeiling ‘Waar Staat Je Gemeente’ Soest 2018 uitgevoerd. Dit om inzicht te krijgen in de mening en tevredenheid van ondernemers over het ondernemers- en vestigingsklimaat en de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers. Via de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl kan elke gemeente zien hoe het presteert ten opzichte van andere gemeenten.

Wethouder Liesa van Aalst: “Soest is de ‘MKB vriendelijkste gemeente van de provincie’ en daar zijn we trots op. Uit de drie onderzoeken blijkt dat het economisch functioneren van de gemeente op orde is. Hoewel er altijd aandachtspunten zullen blijven, onderscheidt Soest zich op diverse vlakken positief ten opzichte van andere gemeenten en profiteert het van het economische tij”.”

Nieuwsoverzicht