Ondernemersfonds – de stand van zaken


Donderdag 23 mei 2019

Woensdagavond 22 mei stemde de gemeenteraad (met twintig tegen acht stemmen) in met het voorstel om 20.000 euro beschikbaar te stellen voor de laatste onderzoeksfase van het ondernemersfonds waarin ook al concrete stappen worden genomen, zoals de vorming van een stichtingsbestuur.

Met het ondernemersfonds stijgt de deelnamegraad van ondernemingen in het voorzien van financiële deelname aan collectieve projecten zoals beveiliging van een bedrijventerrein of feestverlichting in een winkelgebied naar honderd procent. Niet alleen bedrijven, maar ook scholen, agrarische bedrijven, sportverenigingen en buurthuizen doen mee. Alle gebouwen die geen particuliere woning zijn, krijgen de OZB-opslag. De pandeigenaar wordt dan voor 55 procent belast, de bijdrage van de gebruiker is 45 procent.

Wanneer er € 70,00 per 100.000 euro WOZ-waarde in het ondernemersfonds zou komen levert dat jaarlijks circa zes ton op. Ondernemers of ondernemersverenigingen kunnen een verzoek voor financiering indienen bij de ondernemingsvereniging in het 'trekkingsgebied'. De aanvraag wordt beoordeeld door (het nog op te richten) bestuur van de stichting Ondernemersfonds dat beslist of dit binnen het doel van het fonds past.

Het streven is om op 1 januari 2020 het Ondernemersfonds te introduceren. Nog een voordeel, Soest kan ook toeristisch beter op de kaart gezet worden zonder daarbij bij de gemeente voor middelen aan te kloppen.

Judith de Pagter laat in de Soester Courant weten tevreden te zijn en voordelen te zien: ,,Omdat iedereen aangesloten raakt neemt de organisatiegraad van het bedrijfsleven toe. Dat maakt onderwerpen als duurzaamheid beter bespreekbaar. Ook scholen en organisaties in de zorg en het maatschappelijk werk, zullen wel varen bij het fonds. Het is een manier om een bepaalde dynamiek in Soest op gang te brengen, ook tussen ondernemers en non-profit organisaties. Voor stichting Balans is het bijvoorbeeld ideaal om structureel verbinding met het bedrijfsleven te zoeken." Evert ten Kate: ,,Scholen kunnen straks eenvoudiger stageplekken vinden en specialisten strikken voor gastcolleges. We zijn met heel veel groepen in gesprek over de toegevoegde waarde van het fonds."

In het najaar beslist de gemeenteraad over de introductie van het Ondernemersfonds in Soest.
 

Nieuwsoverzicht