Nieuwsbrief Verkeersplan Soest-Zuid nr.14


Vrijdag 03 mei 2019

Kunt u deze mail niet goed lezen? Klik dan hier om deze in de browser te openen.

 

 

 

 E-mailnieuwsbrief Verkeersplan Soest-Zuid

  Nr. 14 - april 2019


Wij werken aan een verkeersplan voor Soest-Zuid gericht op het beter en toekomstbestendig maken van het verkeer. Zowel autoverkeer, als ook fietsverkeer en openbaar vervoer. Dit moet leiden tot een bereikbaar Soest zonder files. Zodat wijken en werk goed bereikbaar zijn en auto’s niet onnodig lang stilstaan binnen ons dorp, naast de huizen waar we wonen.


 

 


 

Nieuw plan Soesterbergsestraat

Bijna alle bomen en parkeerplaatsen langs de Soesterbergsestraat blijven behouden. Dat staat in het conceptplan voor de herinrichting van het kruispunt Soesterbergsestraat. Hiermee komen we tegemoet aan eerdere bezwaren van omwonenden en ondernemers.

Wensen van bewoners overgenomen
Onlangs is een nieuw verkeersmodel bekend geworden. Dit laat zien dat het verkeer over de Soesterbergsestraat niet of nauwelijks groeit. Het verkeer op de Birkstraat, Vondellaan en de Ossendamweg groeit wel zoals verwacht. Daarom zijn er nog steeds maatregelen nodig op het kruispunt. Maar het wordt minder grootschalig. Een aantal grote bomen langs de Soesterbergsestraat kan daarom blijven staan. En ook alle parkeerplaatsen blijven behouden. Op deze manier kunnen we tegemoet komen aan de belangrijkste bezwaren tegen het eerdere ontwerp en tegelijkertijd de doorstroming op dit kruispunt verbeteren. Ook de fietsroute langs het tankstation naar basisschool De Werveling wordt beter.

Inspraak op het nieuwe plan
Het nieuwe ontwerp staat op onze website. Omwonenden hebben een brief ontvangen en kunnen deze maand reageren op het ontwerp.

De input uit deze inspraakperiode wordt verwerkt in een definitief besluit dat eind mei gepland staat. Dat voorstel kan nog afwijken van het huidige plan. Het definitieve voorstel gaat naar de regio en de gemeenteraad in juni en juli 2019.


 

Graag meer op de fiets in Soest

Fietsen is natuurlijk heel goed voor zowel de gezondheid als het milieu. Daarom stond al in het coalitieakkoord van het college dat we graag meer mensen op de fiets zien. Nu ligt er een voorstel voor een mooi regionaal fietsplan met zes projecten die hieraan kunnen bijdragen.
We willen bijvoorbeeld nieuwe (snel-)fietsroutes aanleggen tussen Soest en Amersfoort, Soesterberg, Utrecht en Hilversum.
Het Regionaal Fietsplan Soest staat op onze website. De regio moet nog met de plannen instemmen. Ook u kunt in april uw mening geven over de plannen.


 

Verkeer groeit als verwacht

Het nieuwe verkeersmodel van de Regio Amersfoort voorspelt dat de hoeveelheid verkeer op de route via de Birkstraat, Vondellaan en Ossendamweg tot 2030 groeit zoals eerder verwacht. Het model is gebaseerd op de verkeerstellingen in 2016 en 2017, actuele ruimtelijke en demografische ontwikkelingen en landelijke prognoses van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. De maatregelen die we tussen 2011 en 2015 samen met de klankbordgroep ontwikkelden voor het stationsgebied staan daarom nu niet ter discussie. We vragen de gemeenteraad in juli om verder te mogen met de voorbereidingen voor de uitvoering daarvan. Uiteraard betrekken we daar dan ook weer omwonenden bij.


 

Plan voor gratis en veilige fietsstalling

We vinden het belangrijk dat iedereen veilig een fiets bij het station kan stallen. Daarom willen we begin volgend jaar fietskluizen bij station Soest-Zuid plaatsen die je per dag kunt huren met een OV-chipkaart. De eerste 24 uur zijn de kluizen gratis.

NS verhuurt nu ook al fietskluizen op het station. Daar is veel vraag naar. Voor die kluizen moet een abonnement afgesloten worden. Voor incidentele reizigers is dat geen optie. Uit onze poll op Facebook blijkt dat er behoefte is aan fietskluizen voor kortdurend gebruik. Als de regio en de raad akkoord zijn, plaatsen we de kluizen aan de Eikenlaan, tegenover de nieuwe fietsenrekken die eind vorig jaar zijn geplaatst.


 

Snellere omleiding bij incidenten

Er ligt een plan om door middel van incidentmanagement verkeershinder bij ongevallen en onverwachte stremmingen op Birkstraat, Vondellaan, Ossendamweg en Koningsweg (de N221) in Soest te beperken. Bij een ongeval komen dan bijvoorbeeld niet alleen hulpdiensten ter plaatse, maar direct ook een wegbeheerder en een berger.

Als we akkoord krijgen op dit plan van de regio en de raad, plaatsen we eind dit jaar hectometerpaaltjes op de genoemde wegen. Op die paaltjes zetten we ook de maximumsnelheid.


 

Enquête herininrichtingen vaak ingevuld

In de vorige nieuwsbrief riepen we op om de enquête voor de herinrichting van wegen in Soest-Zuid in te vullen. Daar is veel gebruik van gemaakt. Wij gaan nu hard aan de slag om alle resultaten te verwerken, waarbij we opnieuw zo veel mogelijk wensen van bewoners willen overnemen. Dat moet leiden tot een voorlopig ontwerp dat we rond de zomer presenteren. Dan komt er nog een laatste enquête waarin we uw mening vragen voordat we de ontwerpen definitief maken.


 

 

Meer informatie?

Kijk op www.soest.nl/soestzuid

Heeft u vragen?

Mail naar soestzuid@soest.nl of bel (035) 609 37 35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwsoverzicht