Meer fietsen en minder stilstaande auto's


Woensdag 01 mei 2019

PERSBERICHT

19-047

18 april 2019

Meer fietsen en minder stilstaande auto’s in Soest

Meer mensen op de fiets en minder stilstaande auto’s op de wegen in Soest. Daar wil het college mee aan de slag. Een groot aantal maatregelen voor een betere doorstroming en een uitgebreid fietsplan gaan hieraan bijdragen. Bewoners, bedrijven en belangenorganisaties mogen op de plannen reageren. De raad neemt daarna in juli een besluit.

Op de fiets in Soest

Wethouder Nermina Kundic: “Fietsen is natuurlijk heel goed voor zowel de gezondheid als het milieu. Daarom namen we al in ons coalitieakkoord op dat we graag meer mensen op de fiets zien in Soest. Nu ligt er een mooi regionaal fietsplan met zes projecten die hieraan kunnen bijdragen. En daar ben ik heel trots op”.
 

1.    Fietspad Koningsweg Soest (N221) – Hilversumsestraatweg (N415)

2.    Gratis fietskluizen voor bewaakt dagstallen bij station Soest-Zuid.

3.    Een directe fietsverbinding Soest – Soesterberg.

4.    Fietspad Peter van den Breemerweg Soest – Middelhoefseweg Amersfoort.

5.    Snelfietsroute F28 Utrecht-Amersfoort.

6.    Directe fietsverbinding Soesterberg, schakel Soest-West/Den Dolder.

 

Betere doorstroming verkeer
Het college heeft ook verschillende plannen om het verkeer beter te laten doorstromen in Soest. Zodat wijken en werk goed bereikbaar zijn en auto’s niet onnodig lang stilstaan binnen ons dorp, naast de huizen waar we wonen.

Snellere omleiding bij pech
Door middel van zogenaamd incidentmanagement willen we minder verkeershinder bij ongevallen en onverwachte stremmingen op de N221 in Soest. De gemeente kan bij een ongeval of pech sneller een omleiding instellen of een berger laten rijden, wat de doorstroming bevordert.

Betere doorstroming verkeer Van Weedestraat

Het college stelt voor om een afslagvak te maken van de Stadhouderslaan naar de Korte Brinkweg. Files nemen daarmee af en het wordt sneller om via de Van Weedestraat te rijden. Veel doorgaande automobilisten maken nu een keuze tussen de Van Weedestraat en de Korte Brinkweg. Een afslagvak verbetert de doorstroming en de bereikbaarheid van de winkelpromenade Soestdijk, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid op de Korte en Lange Brinkweg.

Bushaltes Koningsweg
Tot slot komen er bushaltes langs de Koningsweg voor de succesvolle spitsbus naar Utrecht Science Park. De bus rijdt straks een kortere route en stopt dichter bij de wijk Overhees.

Met input van samenleving naar regio en raad

De gemeente vraagt input van bewoners, bedrijven en belangenorganisaties voor deze plannen. Met deze input gaan we naar de regio. In juli neemt vervolgens de raad een besluit over de plannen.

De verschillende projecten worden gefinancierd uit het programma VERDER. Hierin werken overheden in Midden-Nederland intensief samen aan de uitvoering van maatregelen om Midden-Nederland goed bereikbaar te houden.
 

Noot redactie: in de bijlage vindt u een overzicht van het Regionaal Fietsplan Soest  https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2019/regionaal-fietsplan-soest.pdf

Nieuwsoverzicht