Open informatieavond Ondernemersfonds


Woensdag 24 april 2019

Twee handen vol met belangstellenden zijn afgekomen op de open informatieavond voor het ondernemersfonds in Soest. Tussen de aanwezigen ook vertegenwoordigers van winkeliers en cultuur. Het ondernemersfonds gaat tenslotte ook hen aan.

Evert ten Kate van ONS Netwerk spreekt namens de regiegroep die de introductie van een ondernemersfonds in Soest voorbereidt. ,,Bureau Blaauwberg is ingeschakeld voor de eerste onderzoeksfase. De gemeente (50%) en Soestdijkse Grachten, BMO en de Soester Zakenkring (gezamenlijk 50%) hebben het onderzoek gefinancierd. Een inventarisatie van de WOZ-niet woningen is inmiddels gedaan. De Soestdijkse Grachten en ONS Netwerk zijn bezig met een proefbegroting.

De uitwerking heeft volgens Evert de volgende stappen: ,,Eerst de definitieve inrichting, dan de oprichting van een stichting, vervolgens de definitieve vaststelling en de overeenkomst met de gemeente Soest en uiteindelijk het definitieve voorstel voor de hoogte van de OZB.”
Uitgangspunt is dat alle eigenaren van niet-woningen eraan meedoen, variërend van zorginstellingen en onderwijsinstellingen tot culturele instellingen, winkeliers tot bedrijven en agrarische sector. Momenteel zijn in Nederland 40 Ondernemingsfondsen actief, vertelt Rob Manders van Buro Blaauwberg. Het kleinste fonds, Schiermonnikoog, beschikt over 6.000 euro; het grootste, Utrecht, over 6 miljoen.

Het fonds is ervoor om plannen die ondernemers hebben te kunnen uitvoeren. Als blijkt dat het fonds kans van slagen heeft, is het de bedoeling een voorstel tot instelling voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders en dan aan de gemeenteraad. Per 1 januari 2020 kan het dan ingevoerd worden.

Een belangrijke voorwaarde voor de concretisering van het plan is de deelname van zoveel mogelijk bedrijven en instellingen. Momenteel is het aantal leden van de ondernemersverenigingen in Soest en Soesterberg niet bijzonder hoog: ongeveer 25 procent van het aantal dat voor lidmaatschap in aanmerking komt. De niet-leden worden free-riders (ook niet-georganiseerden) genoemd. Zij betalen niet mee maar profiteren wel van de initiatieven van de leden. Judith de Pagter, voorzitter van de Soester Zakenkring verwoordt de motivatie om te komen tot een gemeentebreed ondernemersfonds als volgt: ,,Belangrijk streven van de initiatiefnemers van het ondernemersfonds is betere interactie van het hele Soester bedrijfsleven en de non-profit sector. Na de installatie van het ondernemersfonds gaat deze stichting zich bezig houden met het uitvoeren van plannen in plaats van dat netwerkverenigingen nu bezig zijn met ledenwerving en financiering van de eigen werkzaamheden.”

 

Nieuwsoverzicht