Energietransitie, Soest klimaatneutraal


Maandag 01 april 2019

Soest wil een klimaatneutrale gemeente worden: nagenoeg geen CO2 of andere broeikassen uitstoten en omschakelen naar een circulaire economie waar grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Het college zet in op een hogere ambitie. Maar wel met een zorgvuldige balans tussen draagvlak onder inwoners en bedrijven, snelheid in de uitvoering, technische haalbaarheid, beschikbare fysieke ruimte en middelen om CO2-neutraal te worden.

In 2016 stelde de gemeenteraad de stip op de horizon om in 2030 CO2-neutraal te zijn waarbij 20 procent van energie op Soester grondgebied wordt opgewekt. ,,Sindsdien zijn er veel initiatieven ondernomen, zegt wethouder Nermina Kundic. ,,En met succes, het energiegebruik in de gemeente Soest is licht gedaald en aandeel duurzame energie is toegenomen. Het gaat de goede kant op, maar het gaat lang niet hard genoeg. De energietransitie moet in versnelling komen, maar niet ten koste van alles. Belangrijke waarden moeten voor Soest en Soesterberg behouden blijven.''

De ontwikkelingen gaan snel, maar het is zo goed als onmogelijk om binnen 11 jaar alle infrastructuur, woningen, bedrijven en vervoer aan te passen, denkt Kundic. ,,We willen de impact op onze natuur en ons landschap beperken en inwoners de gelegenheid geven om te schakelen. Ook moeten we binnen de financiële en juridische mogelijkheden blijven. Waar de doelstelling nu is om voor 2030 20 procent van de onze huidige energiebehoefte op eigen grondgebied op te wekken willen we die ambitie verhogen naar 50 procent. We willen zo veel mogelijk innovatieve technieken gebruiken. Om deze ambitie te bereiken stellen we voor het landelijke tempo te volgen."

Het college heeft inmiddels een startnotitie opgesteld. Dit is een eerste stap naar een programma om de transitie in goede banen te leiden. Kundic: ,,In Soest zijn we goed bezig."

Tijdens de ledenvergadering van de Soestdijkse Grachten, 6 maart jl., gaf de wethouder al een blik op de toekomst: ,,Wat gaan we doen bij een regionale energietransitie? Samenwerken met onze inwoners, bedrijven en andere partners. Dat is noodzakelijk om tot zorgvuldige keuzes en vaart te komen. Bijvoorbeeld: verduurzamen van het inkoopbeleid. De gemeente Soest gaat het goede voorbeeld geven. Iedereen, dus ook het bedrijfsleven krijgt er mee te maken.  Zo willen we een energielabel in 2023 invoeren en komt er een energieaudit voor bedrijven van meer dan 250 fte. Commerciële kansen zijn er genoeg: transitie uitvoeren, nieuwe business, werkgelegenheid, subsidies, besparing isolatie, restwarmte, energieproductie. De grootste uitdaging is de mobiliteit.” De wethouder ziet een aantal bedrijven die het goede voorbeeld geven. ,,Evicex, Eurotape, CleanLook en Smurfit Kappa zijn op de goede weg.”

Nieuwsoverzicht