Soest 3e plaats van Nederland


Maandag 01 april 2019

Soest 3e plaats van Nederland MKB-Vriendelijkste gemeente 

Soest is volgens ondernemers op de 3e plaats geeindigd als de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland.

Wethouder Economische Zaken Liesa van Aalst ontving de prijs vandaag uit handen van Joost Uytewaal, regiovoorzitter MKB-Nederland Midden.

Soest stoot Bunschoten met de prijs voor de MKB-Vriendelijkste gemeente in de provincie Utrecht van de troon. Die gemeente stond de afgelopen vier edities (2008, 2011, 2013 en 2016) bovenaan, maar staat nu op de derde plek. Renswoude staat, net als twee jaar geleden op de tweede plek.
"De gemeente Soest toont door het winnen van de mkb-vriendelijkste gemeenteprijs in de provincie Utrecht aan dat betrokkenheid bij ondernemers, toegankelijkheid, duidelijke communicatie en snelheid van werken van het gehele gemeentelijke apparaat gewaardeerd wordt door de lokale ondernemers", zegt regiovoorzitter Joost Uytewaal van MKB-Nederland Midden. "De politici en ambtenaren zijn regelmatig in gesprek met hun ondernemers en vertegenwoordigers om het lokale beleid mkb-proof te maken. Dat wordt door de ondernemers als positief ervaren."

Doel van het onderzoek
Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieel voor de Nederlandse economie en komt primair in samenspraak tussen gemeenten en ondernemingen tot stand. Doel van deze verkiezing is op ludieke, maar zeker ook op gefundeerde wijze aandacht te vragen voor belang van bevorderen lokaal ondernemerschapsklimaat.

MKB-Nederland ziet dat veel gemeenten hun plaats in de ranglijst serieus nemen. Het staat vermeld in jaarplannen of eindejaarsbijeenkomsten, waarin gemeenten hun ambitie uiten om bij een volgende meting hoger te eindigen. Steeds meer gemeentebesturen noemen de verkiezing en de wens om hoger op de ranglijst te eindigen expliciet in hun beleid. Een goede zaak!

Vier pijlers

Het onderzoek naar de mkb-vriendelijkste gemeente berust op vier pijlers:

1. Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente
2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
3. Communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
4. Gevoelswaarde lokale lasten.

1. Tevredenheid

Hierbij gaat het om door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving en regeldruk, de aanwezigheid van een ondernemersloket, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid.

2. Het imago van de gemeente
Welke gemeente behalve de eigen gemeente vindt men het meest ondernemersvriendelijk?

3. Communicatie en beleid
Bij dit thema gaat het om zaken als een aanspreekpunt  voor ondernemers, structureel overleg met het (georganiseerd) bedrijfsleven, specifiek beleid voor het midden- en kleinbedrijf en of  starters, subsidies of stimuleringsregelingen voor ondernemers, snelheid van afhandeling van vergunningaanvragen en betalen van facturen, investeringen in infrastructuur, openbare voorzieningen, bedrijventerreinen enz.? Wat vooral telt is in hoeverre ondernemers weten, merken of iets geboden wordt. Dit is belangrijker dan het feitelijke 'officiële' aanbod: 'be good and tell about it'. 

4. Gevoelswaarde lokale lasten
Heeft de ondernemer het gevoel waar voor zijn geld te krijgen? Is de hoogte van de lokale lasten in overeenstemming met dat wat er voor geboden wordt aan voorzieningen?

Ranglijst
Het onderzoek levert uiteindelijk een ranglijst op van gemeenten. Deze ranglijst geeft aan wat de relatieve positie van iedere gemeente in haar provincie / landelijk is als het gaat om de kwaliteit van het ondernemersklimaat. Het zegt feitelijk niet zozeer iets over de absolute prestaties van de afzonderlijke gemeenten, wel over de prestaties in vergelijking met andere gemeenten.
De 40 grootste gemeenten krijgen ook een aparte ranglijst. Zij kampen door hun schaalgrootte immers met andere problemen. Maar hebben tegelijkertijd meer mogelijkheden en middelen om zich te profileren richting ondernemers. 

1. Rijssen-Holten

2. Almere

3. Soest

Nieuwsoverzicht