Verkeeersplan Soest-Zuid


Donderdag 14 maart 2019

  

E-mailnieuwsbrief Verkeersplan Soest-Zuid

Nr. 13 - maart 2019

Wij werken aan een verkeersplan voor Soest-Zuid gericht op het beter en toekomstbestendig maken van het verkeer. Zowel autoverkeer, als ook fietsverkeer en openbaar vervoer. Dit moet leiden tot een bereikbaar Soest zonder files. Zodat wijken en werk goed bereikbaar zijn en auto’s niet onnodig lang stilstaan binnen ons dorp, naast de huizen waar we wonen.


  

Tweede enquête herinrichting straten

In het voorjaar van 2018 vroegen we u in een enquête mee te denken over de inrichting van een aantal wegen in Soest-Zuid. Na de zomervakantie informeerden we u over de uitkomsten van deze eerste enquête.  

Schetsontwerpen gereed
Op basis van uw voorkeuren, de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn zogenaamde schetsontwerpen gemaakt. Afhankelijk van de maatregelen die we moeten nemen is de herinrichting meer of minder ingrijpend, dat verschilt per straat. In de tekeningen is aangegeven hoe we om willen gaan met de inrichting. En dan gaat het specifiek over snelheidsremmers, verharding, parkeren, fietsen, het groen, de riolering en het afkoppelen van regenwaterafvoer.

Uw mening via tweede enquête
Wij vragen u in een tweede enquête of wij op een juiste manier invulling hebben gegeven aan uw voorkeuren.
Tot 1 april 2019 kunt u via de website www.soest.nl/soestzuid de online enquête invullen.

Met uw reacties passen we het schetsontwerp aan en maken we een voorlopig ontwerp. Dit leggen we dan weer aan u voor. Omwonenden krijgen een brief thuis met een code. Als ze deze invullen bij de enquête weten we dat ze de enquête als bewoner van een bepaalde straat hebben ingevuld.

Bent u geen omwonende, maar wilt u wel de enquête invullen? Dat kan, wij staan ook open voor goede ideeën van anderen. De mening van direct aanwonenden weegt uiteindelijk voor ons wel het zwaarst

Meer informatie?

Kijk op www.soest.nl/soestzuid

Heeft u vragen?

Mail naar soestzuid@soest.nl of bel (035) 609 37 35.

 

Nieuwsoverzicht