Geslaagde lunchbijeenkomst met thema: het Ondernemersfonds


Woensdag 13 maart 2019

Vijf tafels gedekt met jus d’orange, koffie, thee en broodjes. Locatie: Restaurant de Soester Duinen. Het is de bekende setting voor een lunchbijeenkomst van de Soester Zakenkring. Ook op deze dinsdagmiddag schuift een aantal Soester ondernemers aan voor een lunchbijeenkomst. Het thema: de introductie van een ondernemersfonds in Soest en de huidige status. Een fondsmanager uit Utrecht en een ondernemer uit Wijk bij Duurstede vertellen over hun ervaringen.

Evert ten Kate van ONS Netwerk spreekt namens de regiegroep die de introductie van een ondernemersfonds in Soest voorbereidt. Met hem zitten Judith de Pager (SZK), Paul Martens (SZK), Henk van Asch (BMO), Arjan Klaver (Soestdijkse Grachten), Puck Brunet de Rochbrune (namens de gemeente) en Rob Manders (bureau Blaauwberg) in de regiegroep. Hij vertelt hoe de stand van zaken is.

Evert: ,,Bureau Blaauwberg is ingeschakeld voor de eerste onderzoeksfase. De gemeente (50%) en Soestdijkse Grachten, BMO en de Soester Zakenkring (gezamenlijk 50%) hebben het onderzoek gefinancierd. Een inventarisatie van de WOZ-niet woningen is inmiddels gedaan. De Soestdijkse Grachten en ONS Netwerk zijn bezig met een proefbegroting. Er is nog genoeg te doen. De ondernemersverenigingen en de grote ondernemingen moeten geconsulteerd worden en er dient een afdoende rapportage gemaakt te worden. Belangrijke vragen moeten beantwoord worden. Is een ondernemersfonds haalbaar? Wat is het draagvlak? Van welk kostenniveau moeten we uitgaan. Vanmiddag nog gaan we op gesprek bij het college om het draagvlak van de politiek te peilen.”

De uitwerking heeft volgens Evert de volgende stappen: ,,Eerste de definitieve inrichting, dan de oprichting van een stichting, vervolgens de definitieve vaststelling en de overeenkomst met de gemeente Soest en uiteindelijk het definitieve voorstel voor de hoogte van de OZB.”

Fondsmanager in Utrecht

Wat is een ondernemersfonds? Een van de gastsprekers is Alan Grommers. Hij is fondsmanager van het Ondernemersfonds in Utrecht. Een fonds dat van en voor iedereen is die een niet-woning heeft of zakelijke huur betaalt. ,,Dat kunnen bedrijven zijn maar ook zorginstellingen”, vertelt Alan aan de Soester ondernemers. ,,Iedereen die OZB niet-woningen betaalt, kan in samenspraak met de trekkingsgerechtigde partij in zijn gebied een aanvraag indienen bij het Ondernemersfonds. Het fonds informeert de gemeente uiteindelijk over de bestede gelden.”

De opbrengst van het fonds worden in Utrecht over verschillende doeleinden verdeeld en dat kan heel divers zijn. ,,Van een buurtbarbecue tot sporttoestellen in een park maar ook kerstverlichting of camerabewaking op een bedrijventerrein. Dankzij het fonds kunnen gezamenlijke plannen daadwerkelijk gezamenlijk worden gefinancierd.”

Alan is als fondsmanager operationeel verantwoordelijk. Hij wordt ondersteund met voornamelijk vrijwilligers en een aantal professionals. ,,Het bestuur bestaat uit een groep betrokken ondernemers, die dat zonder enige vergoeding doen. Samen zorgen we er voor dat het geld dat ondernemers jaarlijks betalen terugstroomt naar collectieve projecten van diezelfde ondernemers. Dit zorgt voor sociale cohesie in de wijken. Ik zie het fonds als een mooie manier voor ondernemers om elkaar te vinden en de handen ineen te slaan. Waar mensen voorheen met de pet rond gingen, is er nu gewoon geld beschikbaar.”

Wijk bij Duurstede

Etske Muis weet uit eigen ervaring te vertellen wat de voordelen van een ondernemersfonds zijn. Zij is betrokken geweest bij de introductie en de uitwerking van een ondernemersfonds in Wijk bij Duurstede. Openhartig vertelt ze: ,,Wij zijn nu in het derde jaar van het ondernemersfonds en ik kan zeggen dat het perfect werkt. Maar de introductie was niet mijn allerleukste periode, er was nog veel weerstand. Sommige ondernemers zien de voordelen pas als het doel er is. Ik adviseer jullie om de samenwerking te zoeken.”

Het belangrijkste advies dat tijdens de lunchbijeenkomst is te horen: ,,Word ambassadeur van het Ondernemersfonds. Draag het positief uit!”

Tekst en foto: Peter Beijer
www.woordvaardig.nl

Nieuwsoverzicht