Ondernemersfonds Soest


Dinsdag 20 november 2018

Met een Ondernemersfonds beschikken ondernemers over een vrij besteedbaar, collectief budget waar iedereen aan meebetaalt via een verplichte belastingafdracht. Per gebied en/of sector kan geld worden aangewend voor zaken die ten goede komen aan het ondernemersklimaat.

In oktober van het afgelopen jaar werd tijdens een drukbezochte lunchbijeenkomst de werking van een ondernemersfonds uitgelegd.  Aart van Bochove, bedenker, oprichter en voorzitter van het in 2005 gestarte Leidse Ondernemersfonds vertelde aan de Soester ondernemers dat een ondernemersfonds wordt ‘gevoed’ vanuit de OZB voor niet-woningen. In de gemeente Soest zou een extra bijdrage van zestig euro per 100.000 WOZ-waarde (WOZ-waarde in Soest totaal 934 miljoen) tot een fondsomvang van € 560.000,- leiden.

Een in Soest op te richten ondernemersfonds heeft een aantal voordelen:

  • Iedereen betaalt mee aan collectieve investeringen
  • activiteiten en voorzieningen worden niet gerealiseerd of staan onder druk: sfeerverlichting in de winkelcentra, parkmanagement en beveiliging op de (bedrijven)terreinen, evenementen, en andere zaken
  • wens tot eigen agenda van ondernemers, eigen lobby organiseren, afhankelijkheid van overheid doorbreken

Tijdens onze lunchbijeenkomst in maart vertellen wij meer over de actuele stand van zaken over ons ondernemersfonds. Een uitnodiging hiervoor valt binnenkort op je digitale deurmat.

 

 

Nieuwsoverzicht