Extra SZK-ALV i.v.m. aanpassingen statuten en verkiezing van de nieuwe voorzitter


Woensdag 12 december 2018

Zoals in de Algemene Ledenvergadering van 15 november jl. door de vergadering is besloten, zal, in het kader van de aanpassingen in de statuten en de verkiezing van de nieuwe voorzitter, van 17.00-17.30 uur, voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Soester Zakenkring op vrijdag 11 januari 2019, een Extra Algemene Vergadering plaatsvinden.

De in grijs gearceerde aanpassingen in de statuten zijn hier te downloaden en liggen tot uiterlijk de dag na afloop van de dag waarop deze Extra Algemene Ledenvergadering wordt gehouden ter inzage bij Bres Advocaten, Burg. Grothestraat 74 te Soest.

Met vriendelijke groet.
Bestuur Soester Zakenkring
Judith de Pagter, voorzitter en 
Paul Martens, secretaris 

Nieuwsoverzicht