Utrechts bedrijfsleven blij met actieprogramma Beter Benutten


Vrijdag 02 december 2011

Het bedrijfsleven in de provincie Utrecht (KvK’s Midden-Nederland en Gooi,- Eem- en Flevoland, VNO-NCW Midden, Bouwend Nederland, TLN, EVO, MKB Midden ) is blij met de extra maatregelen die de overheid de komende jaren treft om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. De regio en de minister hebben afgesproken om binnen nu en 2014 de spitsstroken langer open te stellen, op- en afritten te verdubbelen en ‘groene golven’ in te stellen. Het bedrijfsleven investeert zelf ook met maatregelen rond het nieuwe werken. De totale investering bedraagt 225 miljoen euro. Dit alles is afgesproken binnen het programma Beter Benutten.

Met het ‘robuuster’ maken van de snelwegen en bij op- en afritten worden de files met circa 20% gereduceerd. Kleine aanpassingen zoals de verdubbeling van op- en afritten (bijvoorbeeld A1 x A30, afslag Papendorp, afslag Bunschoten) maken voor reizigers groot verschil. Ook investeert de overheid in meer treinen tussen Amersfoort en Utrecht en in fietsparkeren op verschillende plaatsen.

Nieuwe werken
Bedrijven, met name in de dienstverlening, nemen extra maatregelen om het nieuwe werken te introduceren. Werkgevers stimuleren werknemers om thuis te werken, flexibelere werktijden aan te houden en hun reisgedrag aan te passen. Hiermee worden de files tijdens de ochtend- en avondspits teruggedrongen.

Multimodaal goederenvervoer
Het bedrijfsleven is blij met de investering in multimodaal goederenvervoer. Zo maakt de overheid binnen het project Port of Utrecht de aanleg van een Ro-Ro kade mogelijk en zijn er plannen voor een binnenhaven in Nieuwegein. Tenslotte is geld vrijgemaakt om de Utrechtse binnenstad leefbaar en bereikbaar te houden, terwijl de bouw van het nieuwe Hoog Catharijne vorm krijgt.

Beter Benutten
Met Beter Benutten wil het kabinet de files op de drukste trajecten terugdringen met 20%. Beter Benutten richt zich op de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden, Utrecht, Brabant, Arnhem-Nijmegen en Maastricht. In deze gebieden worden projecten indien mogelijk versneld uitgevoerd. Het kabinet wil niet alleen nieuwe wegen en spoor aanleggen maar ook de bestaande infrastructuur beter benutten. Deze filevermindering kan bijvoorbeeld bereikt worden door spits- en plusstroken langer open te stellen, in- en uitvoegstroken te verlengen, de plaats van een verkeersongeval sneller vrij te geven, extra fietsenstallingen bij stations en afspraken met werkgevers om het woon-werkverkeer terug te dringen. Het kabinet trekt hiervoor tot en met 2023 €794 miljoen voor uit. De overheidsbijdrage voor Midden-Nederland bedraagt ruim 100 miljoen, terwijl de regionale bijdrage, inclusief bedrijfsleven, 125 miljoen bedraagt.

Bron: KvK

Nieuwsoverzicht