Voorkom crimineel gebruik van je bedrijfspand, 5 maatregelen


Dinsdag 20 november 2018

Je hebt een loods, bedrijfspand of schuur die je (tijdelijk) wilt verhuren. Je wilt natuurlijk dat ze jouw bedrijfsruimte op een nette manier gebruiken. Check daarom wie de huurder is en maak daar goede afspraken mee. Voorkom dat criminelen jouw bedrijfsruimte gebruiken voor illegale activiteiten.

Stel dat in jouw verhuurde bedrijfspand criminele activiteiten worden ontdekt. Dan moet jij aantonen dat je hier niets van wist. En dat je er alles aan hebt gedaan om deze activiteiten te voorkomen. Dan alleen kun je strafrechtelijke vervolging voorkomen.
Criminele huurders gaan vaak niet zachtzinnig met een pand om. Zo kan bijvoorbeeld een drugslab voor fikse schade aan jouw pand zorgen. Denk hierbij aan doorgebroken muren, brand- en waterschade en illegaal afgetapte elektriciteit. De meeste verzekeraars vergoeden die schade niet.

5 tips om crimineel gebruik van je pand te voorkomen

1. Spreek een marktconforme huur af
Accepteer geen contante betalingen, betalingen via derden of stortingen vanaf een ontraceerbare rekening.

2. Regel de verhuur met de huurder(s) zelf
En vraag om een origineel legitimatiebewijs, geen kopie.

3. Vraag een uittreksel op als de huurder een ondernemer is
Vraag het originele Handelsregisteruittreksel op bij KVK. En controleer of de persoon die wil huren namens het bedrijf een huurovereenkomst mag aangaan.

4. Laat de huurder zelf een contract afsluiten met een energiebedrijf
Vraag om een kopie.

5. Maak duidelijke afspraken met de huurder
Leg deze afspraken vast in een huurovereenkomst. Schakel hiervoor eventueel een juridisch adviseur of makelaar in. Neem de volgende zaken op in het huurcontract:

  • Spreek af dat je zelf in het bezit blijft van een sleutel om bij calamiteiten het bedrijfspand te betreden.
  • Leg vast dat je periodiek (b.v. 1 keer per 3 maanden) het bedrijfspand komt inspecteren.
  • Geef huurder schriftelijk gebruiks- en veiligheidsinstructies. Hierin leg je vast waarvoor de huurder het pand mag gebruiken.
  • Omschrijf duidelijk dat hennepteelt of andere criminele activiteiten verboden zijn in het bedrijfspand. Bij constatering van illegale activiteiten wordt de huurovereenkomst ontbonden en het pand ontruimd.
  • Geef aan dat verbouwingen / aanpassingen aan het gebouw en/of de installaties niet zijn toegestaan.
  • Leg vast dat onderverhuur niet is toegestaan.
  • Maak bij de sleuteloverdracht een opleveringsrapport. Leg goed vast wat de huidige staat (opleveringsniveau) is van jouw bedrijfspand.
  • Laat de huurovereenkomst tekenen voordat de huurder het pand betrekt.
  • Controleer je pand regelmatig. Zie je verdachte zaken? Kom dan direct in actie en schakel de politie in.

Meer informatie

Bedrijfsruimte huren, hier moet je op letten
Bedrijfsruimte huren, de regels
Fraude
Illegale hennepteelt

Bron: KvK.nl 

Nieuwsoverzicht