Nieuwe voorzitter Soester Zakenkring Judith de Pagter stelt zich voor


Maandag 19 november 2018

Ik ben in 1960 geboren in de binnenstad van Utrecht in het huis van mijn grootouders. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet als student geneeskunde in Utrecht. In 1963 kocht mijn vader een apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Overijssel vlakbij Kampen. Daar ben ik opgegroeid. Mijn ouders stonden dag en nacht klaar voor patiënten. Om het weekend had mijn vader vrij. Alle bevallingen deed hij zelf. Mijn moeder runde de apotheek en deed spreekuur als mijn vader ’s nachts een bevalling had gedaan. Met vier kinderen was het thuis een hele bedrijvigheid. Mijn drive om anderen te helpen komt uit mijn jeugd.

Opleiding
Mijn opleiding vond plaats in Den Haag, o.a. Schoevers Internationaal Directiesecretaresse. In 1982 was ik klaar om een baan te vinden. Helaas was het toen crisis in Nederland en werd je als schoolverlater al snel afgewezen omdat er 150 anderen waren die wel werkervaring hadden. Al snel had ik door dat ik een andere start moest maken. Ik moest iets gaan doen wat anderen niet op hun CV hadden staan.

Frankrijk
Mijn ouders, vooral mijn vader, waren gek op Frankrijk en dat was onze vakantiebestemming. Frans was mijn beste taal op de middelbare school. Dus het lag voor de hand dat ik nog beter Frans wilde leren in de praktijk. Het netwerken zat er al vroeg in. De moeder van mijn toenmalige kamergenootje in Dan Haag had connecties bij de Nederlands-Franse Kamer van Koophandel in Den Haag. Daar op gesprek geweest en ik mocht meteen door voor een sollicitatiegesprek op het hoofdkantoor in Parijs. Even met de trein van Den Haag naar Parijs op één dag. Daar zochten ze al maanden naar een Nederlandstalige stenotypiste. Wat een super kans. Ik ging voor een jaar, maar het werden er 3 ½ ! Het was een prachtige start van mijn carrière.

In 1985 was de crisis in Nederland een beetje achter de rug en ik kwam in het land terug met een berg buitenlandervaring en een zeer goede beheersing van de Franse taal. Die taal heeft in een groot deel van mijn loondienstcarrière een prominente rol gespeeld. Ik heb veel verschillende internationale ondersteunde functies gehad voor meestal managementteams van zeer diverse bedrijven van MKB tot multinationals, veelal exporterend naar Franstalige landen. Voor de liefhebber: bezoek mijn profiel op LinkedIn voor het lezen van mijn hele carrière.

Sinds 1997 ben ik samen met mijn partner woonachtig in het mooie Soest. Eerst in Overhees en sinds 2005 in Klein Engendaal.

Andere wending
Mijn laatste werkgever was de beroepsbelangenvereniging voor Medisch Specialisten in Utrecht. Daar besloot ik mijn carrière een andere wending te geven. Ik ging een opleiding doen als facility manager. Eigenlijk deed ik dat werk als spin in het web altijd al binnen bedrijven. Ik kreeg de kans om de functie die ik toen had om te buigen naar Facility Management. Ik heb in 2003 de kans gekregen om als projectleider een groot huisvestingsproject te begeleiden: Domus Medica op Papendorp in Utrecht. Een nieuwbouwtraject van 16.000 m2 voor 600 werknemers van 37 partijen in de gezondheidszorg. Van dat traject heb ik zoveel geleerd dat ik het in 2007 wel aandurfde om mijn baan op te zeggen en mijzelf als zelfstandige facility manager te verhuren. De start was super, maar in september 2009 besloot de opdrachtgever een groot huisvestingsproject waar ik mee bezig was stil te leggen. Potentiële huurders hadden zich teruggetrokken en banken sloten hun deuren voor investeringen.

LinkedIn
Daar had ik als zelfstandig ondernemer even geen rekening mee gehouden. Ik ben kostwinner. Mijn man Henk is muziekdocent en geeft trompetlessen in Soest en in de nabije omgeving. Dus een goed gesprek op de bank leverde op: “waarom ga je niet les geven?”. Soms heb je anderen nodig om te zien waar je talenten liggen… Aan anderen complexe zaken helder uitleggen, daar had ik geen moeite mee. Ik vond dat normaal. Inmiddels was ik professioneel aan het netwerken en ik gebruikte LinkedIn daarbij. Mensen met elkaar in verbinding te brengen, bezorgde mij veel plezier. LinkedIn was in opkomst in Nederland en er waren nog weinig LinkedIn-docenten. Daarom besloot ik de sprong te wagen. Tot op de dag van vandaag ben ik Henk dankbaar voor zijn idee! Wij zijn nu 8 ½  jaar verder heb ik op eigen kracht inmiddels bijna 4.000 deelnemers op LinkedIn getraind. Deelnemers komen letterlijk uit het hele land naar Soest voor een training als ondernemer of werkzoekende. Ik laat mij ook bij bedrijven verhuren als trainer. Inmiddels stuur ik sinds vijf jaar een netwerkorganisatie aan met meer social media-professionals die het leuk vinden om trainingen te geven. Ik ben facilitator van mijn eigen organisatie.

Bestuurlijke ervaring
Wat heb ik aan bestuurlijke ervaring opgedaan? Ik ben sinds 1999 secretaris van een kleine stichting die studenten geneeskunde, die voor hun afstuderen een buitenlandse stage willen lopen, ondersteunt. Deze stichting ondersteunt ook op bescheiden schaal goede doelen.

Ik heb verschillende bestuursfuncties gehad toen ik lid was van een professionele netwerkorganisatie. In totaal 2 ½ jaar. De rol van voorzitter kreeg ik om een bestuurscrisis op te lossen. Binnen drie weken liep het weer op rolletjes met behoud van betrokken leden.

In juni 2015 ben ik gevraagd als voorzitter van Soest Netwerkt. Een netwerk binnen Soest voor klein MKB en zelfstandige professionals. Oktober jl. heb ik als voorzitter afscheid genomen. Samen met het team van bestuurders staat niet alleen Soest Netwerkt nu goed op de kaart, maar hebben we in die jaren ook dertig nieuwe leden erbij gekregen.

In november 2016 ben ik toegetreden tot het algemeen bestuur van de Soester Zakenkring. In februari 2017 ben ik trekker geworden van het dossier ‘bedrijvenregister zakelijksoest.nl’. Binnen de afgesproken termijn en binnen budget is de vernieuwde website van Zakelijksoest.nl  in januari 2018 gelanceerd. Op deze website staat al het zakelijk nieuws van alle netwerkorganisaties die vallen onder de Soester Zakenkring, kunnen bedrijven elkaar eenvoudig vinden, kan de gemeente bedrijven vinden voor het maken van offertes. Bovendien kan de inwoner van Soest ook eenvoudige zoekopdrachten uitvoeren.

Voorzitter
Nu ben ik recent gevraagd om de functie van voorzitter van de Soester Zakenkring op mij te nemen. Een hele stap om deze verantwoordelijkheid te dragen. Graag wil ik mij de komende vier jaar actief inzetten. Spannend is het traject van het ondernemersfonds, waarbij - als het fonds er komt - alle zakelijke eigenaren van onroerend goed in Soest om een bijdrage gevraagd gaat worden. Hieruit kunnen allerhande zakelijke kosten worden gedekt. We staan nu aan de vooravond om een besluit tot de onderzoeksfase te starten. Dit dossier zal veel tijd en energie vragen van alle betrokkenen! Een mooie uitdaging. Verder wil ik mij met het bestuur richten op ledengroei. Nu loopt het ledenaantal steeds een heel klein beetje terug. Daar wil ik met het bestuurlijke team verandering in aanbrengen. Mooie bijeenkomsten met interessante onderwerpen voor onze leden organiseren. Maar daarbij hebben we de participatie van alle leden nodig. Dus heb je suggesties of ideeën, geef het door aan: info@soesterzakenkring.nl .

Nieuwsoverzicht