Goedbezochte lunchbijeenkomst met thema: ‘Het Ondernemersfonds Soest’


Zaterdag 20 oktober 2018

,,Een ondernemersfonds, een gezamenlijke financiële positie voor en door ondernemers. Een krachtig middel om de slagkracht van georganiseerde ondernemers te versterken en een om gezamenlijk te kunnen investeren in de lokale omgeving!”

De Leidse ondernemer Aart van Bochove van strategieontwikkelaar Blaauwberg vertelt een interessant verhaal over het ondernemersfonds dat inmiddels in meer dan veertig gemeenten in Nederland succesvol is geïntroduceerd. Vijftig ondernemers uit Soest luisteren geïnteresseerd naar zijn verhaal. Het bestuur van de Soester Zakenkring en de gemeente Soest gaan met het idee 'aan de slag'.

Een lunchbijeenkomst in Restaurant De Soester Duinen is alleen al vanwege de sfeer en de gastvrije ontvangst van gastheren Robbert Goedhart en Thijs Duindam de moeite van het reserveren in de agenda waard.

Bedrijvenregister
Het onderwerp van de bijeenkomst: een ondernemersfonds, prikkelt vooraf al de nieuwsgierigheid. Maar voordat de uitvinder van dit fonds, Aart van Bochove, aan het woord komt, herinnert Judith de Pagter de aanwezigen op het aanmaken van een bedrijfsprofiel in het bedrijvenregister. Iedere bezoeker van de website www.zakelijksoest.nl kan via de zoekbalk op trefwoord of op bedrijf zoeken. De gemeente Soest gebruikt het bedrijvenregister bij aanbestedingen onder de 25.000 euro. Dus een registratie zorgt ervoor dat je beter zichtbaar bent en makkelijker gevonden wordt bij een opdracht. Niet alleen een opdracht van de gemeente maar ook bedrijven weten elkaar zo onderling op een snelle en efficiënte wijze te vinden. Een kleine 800 (van de 5000) Soester bedrijven hebben zich aangemeld.

Het ondernemersfonds
Aart van Bochove is bedenker, oprichter, en voorzitter van het Leidse Ondernemersfonds dat gestart is in 2005. Van Bochove gebruikt de metafoor ‘oerknal’ om de impact van het fonds te duiden. ,,Wij gingen van één naar ruim veertig gemeentebrede fondsen (van Helmond tot Terschelling en van Leeuwarden tot Utrecht0. Het Leidse initiatief maakte de weg vrij voor de ruim 200 afgeleide gebiedsfondsen op basis van Reclamebelasting en de BIZ.”

Het ondernemersfonds wordt ‘gevoed’ vanuit de OZB voor niet-woningen. In de gemeente Soest zou een extra bijdrage van zestig euro per 100.000 WOZ-waarde (WOZ-waarde in Soest totaal 934 miljoen) tot een fondsomvang van € 560.000,00 leiden.

Een ondernemersfonds kan volgens Van Bochove een aantal heikele punten aanpakken:

  • bestrijden van freeriders : ondernemers niet mee betalen, maar wel meeprofiteren van collectieve investeringen
  • activiteiten en voorzieningen worden niet gerealiseerd of staan onder druk: sfeerverlichting in de winkelcentra, parkmanagement en beveiliging op de bedrijventerreinen, evenementen, en andere zaken
  • wens tot eigen agenda van ondernemers, eigen lobby organiseren, afhankelijkheid van overheid doorbreken

Met een ondernemersfonds beschikken ondernemers over een vrij besteedbaar, collectief budget waar iedereen aan meebetaalt via een verplichte belastingafdracht. Per gebied en/of sector kan geld worden aangewend voor zaken die ten goede komen aan het ondernemersklimaat.

Steun
De steun van georganiseerde ondernemers is van primair belang voor de komst van een Ondernemersfonds. Aan de oprichting van een fonds gaat vrijwel altijd een periode van grondig onderzoek vooraf. Onder regie van een initiatiefgroep van ondernemers vindt een uitgebreide raadpleging plaats. Het onderzoek geeft inzicht in de steun voor een fonds, de ambities en bestedingswensen van ondernemers, de gewenste organisatie en de verhouding tussen het fonds en de gemeente. De resultaten van het onderzoek worden in een volledige, goed leesbare rapportage overgedragen aan de gemeenteraad. In de raad vindt de definitieve besluitvorming plaats.

Van Bochove stelt dat voor de oprichting van het ondernemersfonds harde afspraken met de gemeente, die overigens geen zeggenschap krijgt over de besteding van het fonds, moeten worden gemaakt: ,,Anders is het lijden in last.”

Voorzitter Kees Wantenaar: ,,Wij gaan inzichtelijk maken en onderzoeken of het ondernemersfonds in Soest geïntroduceerd kan worden. Dit kan iets belangrijks worden voor Soest. Wij gaan ermee aan de slag!” Wordt vervolgd dus!

De volgende lunchbijeenkomst is donderdag 1 november. Onderwerp: Duurzaam ondernemen of anders gezegd; de circulaire economie.

Tekst: Peter Beijer, woordvaardig.nl

Nieuwsoverzicht