Interessante regeling voor ondernemers


Donderdag 09 augustus 2018

Het Nederlandse Investerings Agentschap heeft een interssante regeling voor Nederlandse ondernemers. Ook voor u?

Deze regeling biedt (vanaf 2019)  financieringsoplossingen voor en ondersteuning van Nederlandse ondernemingen bij het op de internationale markt brengen van hun producten. Ook kan het samenwerkingsverband deze ondernemingen ondersteunen bij het meedingen naar opdrachten van buitenlandse partijen die integrale oplossingen vragen, van planontwikkeling en financiering tot realisatie. Specifiek wordt hierbij gedacht aan oplossingen voor wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

Voor uitgebreide informatie, lees hier verder.

 

Nieuwsoverzicht