Oproep goede doelen veiling Haringparty Soest-Baarn 2018


Woensdag 04 april 2018

 

Als de nieuwe haring vet genoeg is om verkocht te worden is dat de officiële start van het nieuwe haringseizoen 2018. De verwachting is de 2e week van juni.  Als alles meezit wordt dinsdag 12 juni in samenwerking met de Soester Zakenkring, de Contactgroep Baarnse Bedrijven en Horeca Baarn-Soest, de 17e Haringparty Soest-Baarn gehouden.

Naast een informele bijeenkomst in Restaurant de Soester Duinen, is de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuw voor goede doelen in Soest en Baarn een belangrijk onderdeel van dit evenement. De organisatie van de Haringparty heeft al van een aantal verzoeken voor ondersteuning ontvangen, maar roept verenigingen, organisaties en instellingen zonder winstoogmerk op zich aan te melden voor een deel van de opbrengst van de veiling.

Om in aanmerking te komen dient een vereniging, organisatie of instelling te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het toegekende bedrag kan alleen worden besteed aan een maatschappelijk een geen commercieel doel en deinst gevestigd te zijn in Soest of Baarn;
  • Het doel mag geen reguliere financiële ondersteuning uit een overheidsfonds ontvangen;
  • Aangetoond moet worden dat voor het bestedingsdoel onvoldoende financiën uit eigen middelen beschikbaar zijn;
  • Achteraf dienen aan het dagelijks bestuur van de Soester Zakenkring gegevens te worden overlegd waaruit blijkt dat het verstrekte geldbedrag aan het gestelde doel is besteed.

Een commissie van de Haringparty bepaalt wie wel of wie niet in aanmerking komen. Een verzoek kan ingediend worden waarbij naar voren komt:

  • Naam en doel van vereniging, organisatie of instelling;
  • Een korte omschrijving van de bestemming van de donatie.

Aanmelden kan uitsluitend per e-mail naar Paul Martens,  info@soesterzakenkring.nl.

De inschrijving sluit op woensdag 9 mei 2018.

Nieuwsoverzicht