Bedrijvenregister: Instructie gemeenteambtenaren


Donderdag 29 maart 2018

Dinsdagmorgen 27 maart kregen circa 30 gemeenteambtenaren van de gemeente Soest uitgebreide informatie en instructies over het gebruik en de mogelijkheden van en met het Bedrijvenregister Soest.

Namens de projectgroep hebben Jan Lergner van de gemeente, Judith de Pagter, bestuurslid Soester Zakenkring en voorzitter Soest Netwerkt en Remco de Hiep van Reto Internetburo een en ander uit de doeken gedaan.

Achtergrond
De gemeente Soest heeft eind 2016 aangegeven duurzamer te willen aanbesteden en in te kopen. De Een voorkeur voor inschakeling van lokale bedrijven is daar een onderdeel van. Omdat de circa 5000 lokale bedrijven niet eenvoudig te vinden zijn is het bedrijvenregister uiterst handzaam. Met een paar klikken is straks een bron van informatie over Soester bedrijven voorhanden. Een voor Nederland unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente.

Inzicht
Het is de bedoeling dat inkopers van de gemeente met dit voor Nederland unieke systeem op een eenvoudige manier inzicht krijgen in welke Soester bedrijven in aanmerking komen bij een aanbesteding of inkoop. De gemeente Soest én de bedrijven kunnen deze site ook gebruiken als een lokaal bedrijf nodig is.

Noodzaak
Om in aanmerking te komen voor opdrachten is het wel noodzakelijk dat zoveel mogelijk (lees alle) Soester bedrijven hun profiel/gegevens via CPV-codes invullen in het bedrijvenregister op de site van www.zakelijksoest.nl.

Nieuwsoverzicht